Car Insurance

Car Insurance

Tuesday, 21 June 2011

Συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Πελοποννήσου

Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους του φορείς της Πελοποννήσου απευθύνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης σε εφαρμογή του νόμου Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσκαλεί εκπροσώπους:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου),
ε) των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
στ) των οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
καθώς και τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό, να καταθέσουν εγγράφως τη βούληση τους.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμαρχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από τριάντα πέντε (35) έως εξήντα (60) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών ορίζονται ως μέλη μετά από κλήρωση και δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προσκαλούνται και συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλείς των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και διατυπώνει τη γνώμη της για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον περιφερειάρχη.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 5η Ιουλίου 2011, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22100 Τρίπολη. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα με σφραγίδα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., fax, e-mail).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (http://www.ppel.gov.gr/ ) και περίληψη της θα σταλεί ως δελτίο τύπου στις τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Διεύθυνσης Διοίκησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2713 601134.

No comments:

Post a Comment

;