Car Insurance

Car Insurance

Friday, 10 December 2010

Με Οργανωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων προχωρά ο νέος ΠΕΣΔΑ για την Πελοπόννησο

300.00 περίπου τόνοι αστικών απορριμμάτων παράγονται ετησίως στην Πελοπόννησο, τα οποία λόγω ανυπαρξίας έργων υποδομής οδηγούνται σε ΧΑΔΑ ή διασπείρονται στο περιβάλλον, μετατρέποντας την περιφέρεια σε μία απέραντη χωματερή.
Υπολογίζεται ότι στην Πελοπόννησο λειτουργούν 128 παράνομες χωματερές από τις 250 συνολικά σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες και θα πρέπει να αποκατασταθούν, καθώς στην αντίθετη περίπτωση, η Ελλάδα κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο που αγγίζει τα 21 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.

Εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός, Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που θα ισχύσει για την επόμενη πενταετία, κατόπιν ολοκλήρωσης της μελέτης, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση στις 10/8 και ολοκληρώθηκε στις 18/10.
Το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων παρουσίασε την περασμένη Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου προς τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Φώτης Χατζημιχάλης.

Επαναλαμβάνοντας τη διαπίστωση ότι η Πελοπόννησος είναι η τελευταία σε κατάταξη στη χώρα μας
στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων προσδίδοντας μία εικόνα ντροπής, ο κ. Χατζημιχάλης αναφέρθηκε στους άξονες, τις διαχειριστικές ενότητες της περιφέρειας, αλλά και στο γεγονός ότι ο νέος ΠΕΣΔΑ θα εξειδικευτεί από το νέο αιρετό περιφερειάρχη. «Έως τα τέλη του έτους χωροθετώ εγώ, δηλαδή η περιφέρεια. Μετά η νέα αρχή. Η χωροθέτηση θα γίνει βάση μελετών τις οποίες δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς», τόνισε ο γενικός γραμματέας.
Μάλιστα, ερωτηθείς για το κατά πόσο ο σχεδιασμός αυτός θα συνεχιστεί δεδομένης της αλλαγής στην ηγεσία της περιφέρειας, ο κ. Χατζημιχάλης δήλωσε ότι οι απόψεις και ο στόχος του ιδίου με τον κ. Τατούλη έρχονται σε πλήρη ταύτιση. «Στόχος είναι η εξάλειψη του προβλήματος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο περιφερειακός σχεδιασμός θα εξειδικευτεί από τον ίδιο, η αντίληψη είναι κοινή. Το χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών που έδωσε ο νέος περιφερειάρχης ισχύει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Ο ΠΕΣΔΑ είναι ένα πλαίσιο, ένα σχέδιο δράσης για τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων της περιφέρειας. Ο προηγούμενος που εγκρίθηκε το 2005 δεν υλοποιήθηκε, οι υποδομές που προέβλεπε δεν κατασκευάστηκαν και το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων πήρε ανησυχητικές διαστάσεις. Για το λόγο αυτό η περιφέρεια ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναθεωρήσει τον υφιστάμενο και ήδη από χρόνια ανενεργό ΠΕΣΔΑ και να εκπονήσει ένα σύγχρονο σχέδιο δράσης, προτείνοντας μία πιο σύγχρονη λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων της Πελοποννήσου.
Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ μεριμνά για ένα σημαντικό αριθμό ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως τα αδρανή υλικά, τις ιλύες βιολογικών, τα γεωργικά υπολείμματα καθώς και τα υγειονομικά απόβλητα, τα οποία στο σύνολό τους -συνυπολογισθέντων και των αστικών απορριμμάτων- επιτείνουν το πρόβλημα

Ο νέος ΠΕΣΔΑ
Παρουσιάζοντας το νέο περιφερειακό σχεδιασμό, ο κ. Χατζημιχάλης επεσήμανε:
«Επιδίωξή μας είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων με τον πιο άμεσο, περιβαλλοντικά σωστό, ευαίσθητο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τους πολίτες. Στο νέο σχεδιασμό συνυπολογίζονται η υφιστάμενη κατάσταση, τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία υποδομών που θα αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημα, καθώς και οι δράσεις που πρέπει να υπάρξουν στο μεταβατικό διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου.
Βασικός στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωσή τους, όπως επίσης και η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας, με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και με τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου βασική προϋπόθεση είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της περιφέρειας».

Οι άξονες του νέου ΠΕΣΔΑ
Με βασική επιδίωξη τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και των ρευμάτων αποβλήτων, κύριος στόχος του νέου ΠΕΣΔΑ, ο οποίος κόστισε 120 χιλιάδες ευρώ, είναι η δραστική μείωση -ποσοτική και ποιοτική- του όγκου των απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα και η αξιοποίηση των τελευταίων με ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας, αλλά και η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Επίσης, στις βασικές κατευθύνσεις των δράσεων της περιφέρειας εντάσσονται η χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών διαθέσιμων τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης, η προώθηση της οργάνωσης ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των άλλων ρευμάτων αποβλήτων πλην των αστικών, η αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, η ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων, καθώς και η ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση του κοινού, έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Οι διαχειριστικές ενότητες της περιφέρειας
Επί της ουσίας, ο νέος ΠΕΣΔΑ χωρίζει την περιφέρεια σε τρεις γεωγραφικές διαχειριστικές ενότητες, προκειμένου να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, αλλά και να γίνουν συντονισμένα και πολύ πιο γρήγορα οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του.
Στόχος είναι η αξιοποίηση-επεξεργασία του συνόλου των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και η παράλληλη εφαρμογή προγραμμάτων «Διαλογής στην Πηγή» των υλικών συσκευασίας και των οργανικών αποβλήτων.
Σε κάθε Διαχειριστική Ενότητα προβλέπεται μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Οι τρεις συνολικά ΜΕΑ εντάσσονται στις Οργανωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων, που δημιουργούνται στην περιφέρεια και συνοδεύονται από τους αντίστοιχους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
Στην πρώτη ενότητα εντάσσονται η Κορινθία, η Αργολίδα και οι Δήμοι Τρίπολης, Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας από την Αρκαδία, με υποδομές για μία ΜΕΑ, ένα ΧΥΤΥ και πέντε Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Στη δεύτερη εντάσσονται ο νομός Μεσσηνίας και οι δήμοι Γορτυνίας και Μεγαλόπολης από την Αρκαδία, με υποδομές μίας ΜΕΑ, ενός ΧΥΤΥ και τριών ΣΜΑ, ενώ την τρίτη ενότητα αποτελεί αποκλειστικά ο νομός μας, με ανάλογες -της δεύτερης ενότητας- υποδομές.
Η χωροθέτηση θα γίνει στις ενότητες βάση των μελετών που τώρα εκπονούνται και ουδείς θα μπορεί να παρεκκλίνει και να αμφισβητήσει τους χώρους αφού, όπως επεσήμανε και ο περιφερειάρχης «οι μελέτες προβλέπουν τα πάντα. Μην ξεχνάτε πως υπάρχει συναίνεση φορέων, υπάρχουν νομαρχιακά, ΤΕΔΚ που συμφώνησαν, υπάρχει κοινωνική συνείδηση πλέον και νέα ηγεσία στην αιρετή περιφέρεια που αναγνωρίζει το πρόβλημα και θέλει να το λύσει. Έχω εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες αλλά κυρίως στη νέα ηγεσία της περιφέρειας η οποία ταυτίζεται με τη λύση».

Μεταβατική περίοδος διαχείρισης
Όσον αφορά το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι δηλαδή την ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ, ο κ. Χατζημιχάλης σημείωσε ότι βασική επιδίωξη είναι η εφαρμογή βιώσιμων και ρεαλιστικών λύσεων, που δε θα παρατείνουν τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, «προτείνονται δράσεις που αφορούν την εκτεταμένη ανακύκλωση στο σύνολο της περιφέρειας, γιατί είναι βασικό να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων και στη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων ΚΔΑΥ, στη στοχευμένη διαλογή στην πηγή του οργανικού κλάσματος σε τουριστικές περιοχές, όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων, ξενοδοχείων, με τη δημιουργία μικρών μονάδων επεξεργασίας, που μπορεί να φτάσει και τις δύο μονάδες ανά νομό».
Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι συντομότατα θα αποκατασταθούν οι ενεργοί ΧΑΔΑ, ενώ οι ΧΥΤΑ θα καταργηθούν και θα μετατραπούν σε ΧΥΤΥ. Αναφερόμενος δε στον τεράστιο ΧΑΔΑ που έχει η Αρκαδική πρωτεύουσα, η Μαραθόλακα Μεσσηνίας, αλλά και η Κόρινθος τόνισε ότι θα τύχουν ειδικής μελέτης και θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια. «Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση όσων ανενεργών ΧΑΔΑ έχουν απομείνει αλλά και μελέτες αποκατάστασης για τους 79 ενεργούς, που κατά τη μεταβατική περίοδο σταδιακά θα αποκαθίστανται. Φιλοδοξούμε ως το τέλος του 2011 όλοι οι ενεργοί ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου να έχουν κλείσει», επεσήμανε.
Για την αποκατάσταση των ανενεργών ΧΑΔΑ, που θα γίνει κατόπιν υποδείξεως της γενικής γραμματείας, σημειώθηκε ότι θα διατεθεί κονδύλι ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίστηκε ότι δε θα λειτουργήσουν Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποριμμάτων στα σημεία που έχουν εγκατασταθεί δεματοποιητές όπως το Κρανίδι, η Πύλος και οι Μολάοι.
Σχετικά με το θέμα των δεματοποιητών, τόνισε ότι θα εγκατασταθούν όσοι έχει προμηθευτεί η περιφέρεια δαπανώντας 9 εκατομμύρια ευρώ, θα αξιοποιηθούν ο ΧΥΤΑ Κιάτου με επέκτασή του και ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με βελτιωτικές παρεμβάσεις, για μέγιστη λειτουργία πέντε ετών, μετεξελισσόμενος σε ΧΥΤΥ.
Συμπλήρωσε δε, ότι θα αξιοποιούνται όλες οι σχετικές με τη νομοθεσία πρακτικές, όπως η αποθήκευση αποβλήτων αλλά και η τεχνολογία «ΣΟΥΚΟΥ», που ανέφερε πως έχει την πληροφορία ότι θα εγκατασταθεί άμεσα στο Γύθειο και τη Θουρία για να διαχειριστεί τα σκουπίδια της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν και Σταθμοί Μεταβατικής Διαχείρισης.
Εξάλλου, σύμφωνα και με το νόμο του αυτοδιοικητικού «Καλλικράτη», προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων που θα συσταθεί από 1η Ιανουαρίου. Ο κ. Χατζημιχάλη πρόσθεσε ότι ο νέος ΠΕΣΔΑ θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο δράσης για το φορέα αυτό, προσθέτοντας:
«Είμαι σίγουρος πως ο νέος φορέας που θα συσταθεί από αρχές του έτους θα έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του ώστε να μπορέσει ν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είναι υποχρέωσή μας και πιστεύω πως θ ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκπονείται ήδη και μια ενημερωτική καμπάνια για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και να διαμορφώσουμε συνειδήσεις. Θέλουμε και την βοήθεια σας, ενεργούς πολίτες και συνεπείς φορείς. Υπάρχει κυβερνητική πρωτοβουλία για εθνικό σχέδιο δράσης αποκατάστασης. Σε αυτό, η περιφέρεια μας έχει δυστυχώς τον πρώτο λόγο γιατί είμαστε στη χειρότερη κατάσταση. Η περιφέρεια στηρίζεται κεντρικά για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού».
«Με γρήγορους ρυθμούς κινήθηκε η περιφέρεια» τόνισε ο κ. Χατζημιχάλης στον επίλογο της συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντας το εγκεκριμένο σχέδιο αποτελεσματικό για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, εκφράζοντας παράλληλα την υπερηφάνεια του για το νέο ΠΕΣΔΑ, αλλά και την αισιοδοξία του ότι θα εφαρμοστεί και θα δώσει λύση στο χρονίζον ζήτημα.
Έχοντας ενημερώσει το νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, που εντός ολίγον ημερών αναλαμβάνει καθήκοντα, υπογράμμισε ότι ο κοινός στόχος είναι να εξαλείφει το πρόβλημα το συντομότερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, είπε ότι ξεκινά ενημερωτική καμπάνια με διανομή εντύπων, αλλά και ραδιοτηλεοπτικά σποτ στα τοπικά ΜΜΕ και στο σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί όπως σημείωσε «χωρίς ενεργούς πολίτες το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται εύκολα».
Πηγή http://www.lakonikos.gr/

No comments:

Post a Comment

;