Car Insurance

Car Insurance

Friday, 3 December 2010

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Πλασματική η εικόνα του Νοσοκομείου Σπάρτης

«Το Νοσοκομείο Σπάρτης είναι ένα από τα καλύτερα επαρχιακά νοσοκομεία της χώρας», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας Νίκος Καλογεράκος.
H ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έρευνας για την  αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, στην οποία το νοσοκομείο της λακωνικής πρωτεύουσας εμφανίζεται με χαμηλές επιδόσεις.«Είναι σαφές για τους γνωρίζοντες πως στις περισσότερες των περιπτώσεων συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οσο περισσότερο “δουλεύει“ ένα νοσηλευτικό ίδρυμα τόσο μεγαλύτερα “ελλείμματα“ παράγει, αφού το νοσήλιο είναι “κλειστό“ υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων.

Οσο βαρύτερες και τεχνολογικά προηγμένες xειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται, τόσο επιβαρύνεται το ημερήσιο κόστος νοσηλείας και ούτω καθ’ εξής», αναφέρει ο Ν. Καλογεράκος.
Απάντηση αναμένεται να εκδώσουν επίσης τόσο η επιστημονική επιτροπή όσο και η διοίκηση του Νοσοκομείου Σπάρτης.
Β.Γ.Μ.
Δηλώσεις διοικητή για την αξιολόγηση του Νοσοκομείου Σπάρτης

Άμεση ήταν η απάντηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης κ. Νικόλαου Κουφού αναφορικά με τη χαμηλή βαθμολογικά θέση στην οποία κατετάγη το νοσοκομείο μας, ως προς το βαθμό αποδοτικότητάς του, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Επιδιώκοντας μία ουσιαστική επεξήγηση των πορισμάτων της έρευνας προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες και τυχόν λαθεμένες απόψεις για το ΓΝ Σπάρτης, ο κ. Κουφός παραθέτει μία σειρά δεδομένων, τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν ώστε να δημιουργηθεί μία πλήρης εικόνα στο λακωνικό κοινό.
Επισημαίνοντας ότι οι δείκτες στους οποίους στηρίχθηκε η έρευνα θα έπρεπε να αφορούν συγκρίσεις ίδιου μεγέθους νοσηλευτικών ιδρυμάτων από πλευράς κλινών, κλινικών, παλαιότητας εργαστηρίων κλπ και δηλώνοντας άγνοια ως προς τη μεθοδολογία αλλά και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, ο διοικητής του ΓΝ Σπάρτης τονίζει:
«Στην έρευνα περιλαμβάνονται τρείς δείκτες που έχουν να κάνουν με τη μέτρηση και απεικόνιση των εισροών και εκροών του κάθε Νοσοκομείου και πιο συγκεκριμένα:


1. PTE (Pure Technical Efficiency)Καθαρά Τεχνική Αποδοτικότητα: Δείχνει αν η μονάδα παράγει με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πόρων και αντανακλά διοικητική ικανότητα.


2. SE (Sale Efficiency) Αποδοτικότητα Κλίμακας: Δείχνει αν η μονάδα είναι στο σωστό μέγεθος και αντανακλά επάρκεια, στενότητα ή ανεπάρκεια πόρων.


3. TE (Technical Efficiency) Τεχνική Αποδοτικότητα: Ορίζεται ως ο συνδυασμός των άνω παραμέτρων και δείχνει αν η μονάδα παράγει με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πόρων στο σωστό μέγεθος και αντανακλά ταυτόχρονα διοικητική ικανότητα και επάρκεια μεγέθους.
Στις εισροές εντάσσονται όλοι οι συντελεστές παραγωγής (ανθρώπινο δυναμικό, αριθμός κλινών, αριθμός κλινικών και άλλα και σαφώς όλα τα λειτουργικά έξοδα), ενώ στις εκροές εντάσσονται τα παραγόμενα προϊόντα (προκειμένου για τα νοσοκομεία νοσηλευθέντες ασθενείς, ασθενείς επειγόντων περιστατικών, ασθενείς εξωτερικών ιατρείων).
Ειδικά για τους πρώτους δύο δείκτες αν προσέξουμε τα νοσοκομεία που ανήκουν στην Τριτοβάθμια Περίθαλψη και τα Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας ή τα καθαρά ΚΥ, έχουν καλύτερους δείκτες από τα νοσοκομεία Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης. Αν πάλι στους ίδιους δείκτες παρατηρήσουμε τα νοσοκομεία της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης που είναι εξειδικευμένα, έχουν καλύτερους δείκτες από τα υπόλοιπα, που ναι μεν κατατάσσονται στην Τριτοβάθμια Περίθαλψη αλλά στην πραγματικότητα δουλεύουν σαν νοσοκομεία και των τριών βαθμίδων.
Στους δύο αυτούς δείκτες, όσο πιο περιορισμένο είναι το αντικείμενο των εκροών (όχι αριθμητικά) τόσο μεγαλύτεροι είναι και οι δείκτες. Όσο πιο περιορισμένα είναι τα λειτουργικά έξοδα τόσο μεγαλύτεροι είναι και οι δείκτες αυτοί. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι:
Άλλο είναι το κόστος λειτουργίας σε ένα καινούργιο νοσοκομείο, τόσο από πλευράς κτιριακών υποδομών, όσο και από πλευράς συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλο σε ένα παλαιό νοσοκομείο, όπως είναι το δικό μας. Άλλο είναι το κόστος λειτουργίας σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει σε καθημερινή βάση όλο το 24ωρο και άλλο σε ένα που εφημερεύει εκ περιτροπής. Άλλο είναι το κόστος λειτουργίας σε ένα νοσοκομείο που έχει x αριθμό ειδικοτήτων και άλλο σε ένα νοσοκομείο που έχει x+ ειδικότητες.
Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει δείκτης λειτουργικής αποδοτικότητας που αναφέρεται στον αριθμό των εργαζομένων σε σχέση με τον αριθμό των νοσηλευομένων ασθενών. Στην περίπτωση του νοσοκομείου μας, οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι 592 και από αυτές είναι καλυμμένες μόνο 347, ήτοι ποσοστό 58,61%.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν ακόμα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας ενός νοσοκομείου.
Στον τρίτο δείκτη, Τεχνική Αποδοτικότητα, που ορίζεται ως ο συνδυασμός των άνω παραμέτρων και δείχνει εάν η μονάδα παράγει με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πόρων στο σωστό μέγεθος και αντανακλά ταυτόχρονα διοικητική ικανότητα και επάρκεια μεγέθους, βλέπουμε το νοσοκομείο μας να είναι στο 99 με άριστα το 100 παρότι οι δύο προηγούμενοι δείκτες δεν μας βοηθούν και πολύ.
Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι στο νοσοκομείο μας κατά το 10μηνο του 2010 νοσηλεύθηκαν 9.070 συμπατριώτες μας, οι οποίοι “φιλοξενήθηκαν” για 32.803 ημέρες, από τα Εξωτερικά Ιατρεία πέρασαν 39.581 και 17.659 από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και επίσης τα εργαστήριά μας πραγματοποίησαν 775.454 εξετάσεις.
Επομένως, βλέποντας κανείς τους παραπάνω δείκτες, εάν δεν έχει πλήρη εικόνα και γνώση, δεν μπορεί να βγάζει και μάλιστα να δημοσιεύει συμπεράσματα. Πολλές φορές μάλιστα συμβαίνει όσο περισσότερο “δουλεύει” ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και όσο πιο “βαριά” περιστατικά νοσηλεύονται σε αυτό, τόσο μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας έχει και δεδομένου ότι το νοσήλιο είναι “κλειστό” και δεν εξαρτάται από την περίθαλψη που προσφέρει το κάθε νοσοκομείο, (τεχνολογία που διαθέτει, βαρύτητα περιστατικών που θεραπεύει κλπ).
Άλλωστε, όπως επισήμανε και η ίδια η Σχολή Δημόσιας Υγείας, οι Δείκτες αυτοί είναι συγκρίσιμοι μόνο σε ίδιου μεγέθους νοσοκομεία τόσο από πλευράς κλινών, κλινικών, παλαιότητας εργαστηρίων κλπ.
Εμείς από την πλευρά μας, παρά τη χαμηλή βαθμολογία που αποτυπώνει για το νοσοκομείο μας η εν λόγω έρευνα -της οποίας δεν γνωρίζουμε τη εθοδολογία και τα στοιχεία που χρησιμοποίησε- σε πλήρη συνεργασία με το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό της μονάδας μας, θα συνεχίσουμε με αμείωτο βαθμό τις προσπάθειές μας για προαγωγή των υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση της περίθαλψης του λάκωνα πολίτη».

No comments:

Post a Comment

;