Car Insurance

Car Insurance

Sunday, 16 May 2010

Δυναμική παρουσία των Oικολόγων Πράσινων στις Kαρυές Λακωνίας..Dynamic presence of the Green Ecologists in Karyes Laconia

Ημερίδα πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο 8 Μαΐου στις Kαρυές Λακωνίας οι Οικολόγοι Πράσινοι Πελοποννήσου με θέμα: «Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία: Μία Πράσινη Λύση για την Οικονομία της Πελοποννήσου».
Με κεντρικό σύνθημα «Διαμορφώνουμε την πράσινη Ατζέντα για την Πελοπόννησο» και κυρίαρχο πολιτικό αίτημα την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή και στοχευμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Γης για αυτάρκεια ποιοτικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συναντήθηκαν μέλη και στελέχη απ’ όλες τις γωνιές των πέντε νομών της Περιφέρειας.
Με εισηγητές-ειδικούς επιστήμονες και ανθρώπους της παραγωγής, οι OΠ επιχείρησαν, αφενός να δώσουν μια νότα αισιοδοξίας στο λαό της υπαίθρου και αφετέρου να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην αγροτοκτηνοτροφική ύπαιθρο ως αναδυόμενη πολιτική δύναμη, με προτάσεις διεξόδου από την οικονομική κρίση.
Έχοντας γνώμονα την πράσινη οικονομία, την επανάχρηση και μακροβιότητα των αγαθών, πέντε τουλάχιστον εισηγητές έδωσαν το περίγραμμα του μοντέλου ανάπτυξης ποιοτικών βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ως μία διαρκή διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της χημικοσυντηρούμενης γεωργίας που καταστρέφει το περιβάλλον, την υγεία των καταναλωτών και τελικά το εισόδημα της αγροτικής οικογένειας.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων μίλησαν, ο δασολόγος-σύμβουλος ανάπτυξης και διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα AE κ. Mαρίνης Mπερέτσος, οι γεωπόνοι με Msc κ.κ Mιχάλης Aναστασιάδης και Δήμητρα Λυμπεροπούλου, ο διευθυντής του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ κ. Σπύρος Σγούρος, ο επιχειρηματίας και συντονιστής των Πράσινων Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Kακαλέτρης, αλλά και ο γεωπόνος-μελετητής κ. Σταύρος Aραχωβίτης.
Πρότυπα για την πράσινη οικονομία της υπαίθρου αποτελούν πέντε λάκωνες αγρότες-επιχειρηματίες, που με όραμα και μεράκι, χωρίς κίνητρο τις επιδοτήσεις, ακολούθησαν επιτυχημένη πορεία δίνοντας σήμερα παράδειγμα εργασίας και σε άλλους, καθώς και ποιοτικά προϊόντα στον καταναλωτή.
Λόγος γίνεται για τους κ.κ Σταύρο Aργυρόπουλο (BIOGRECO-Bιολογική Πτηνοτροφία, Σφαγεία, Ζωοτροφές), Θεοφάνη Βλαχολιά (KEΦAΛAΣ AE-Bιολογικός Eλαιώνας), Tάσο Γκολέμη (Αγροκτήματα Βιολογικής Γεωργίας-Kτηνοτροφίας), Γιάννη Γεροντίδη (Παραγωγή Παραδοσιακών Καπνιστών Πέστροφας και Σολομού) και Mάτα Φωτοπούλου (Τράπεζα Σπόρων, Παραδοσιακή Καλλιέργεια Κηπευτικών).
Ενδιαφέρουσα πρόταση κατατέθηκε από τον κ. Κακαλέτρη για δημιουργία ανώνυμης εταιρείας προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων. Η εν λόγω πρόταση τεκμηριώθηκε τόσο από τον κ. Αραχωβίτη όσο και από τους παρευρισκομένους, εμπλουτίζοντας την άποψη με ιδέες για απευθείας προώθηση βιολογικών προϊόντων μέσω δικτύων.
Χρήσιμες παρεμβάσεις έκανε και ο πρόεδρος των βιοκαλλιεργητών Λακωνίας κ. Δημήτρης Δημητριάδης, ώστε ν’ αναδειχθούν διαχρονικά οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των βιοκαλλιεργητών του νομού μας, αναφερόμενος κυρίως στη διαδρομή των ανθρώπων που έλαβαν τέτοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες.
Τοποθέτηση έκανε και ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Λεωνίδας Πολυμενάκος.
Η ημερίδα προσπάθησε να ξεφύγει από τα τετριμμένα, δίνοντας τη δυνατότητα στους άμεσα ενδιαφερόμενους αγρότες να συζητήσουν απευθείας τόσο με τους ειδικούς επιστήμονες όσο και με τους επαγγελματίες συναδέλφους τους, καθιστώντας φανερή την κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει στις μέρες μας η αγροτική οικονομία της χώρας αλλά και της περιοχής μας.
Τέλος, όλοι συμφώνησαν σε μια νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα, με περισσότερους φορείς, για μια περαιτέρω συζήτηση των προτάσεων που κατατέθηκαν.

..........
Dynamic presence of the Green Ecologists in Karyes Laconia
A Workshop was held last Saturday, May 8 at the Karyes Laconia by the Peloponnese branch of the Ecologists Greens on "Organic Agriculture and Livestock: A Green Solution for the Economy in the Peloponnese”.
With the motto "We establish the Green Agenda for the Peloponnese" and the dominant political demand for environmental protection, proper and targeted use of the potential of land for agricultural self-sufficiency and quality of livestock products, staff and members gathered from all corners of the Peloponnese Region.
The rapporteurs, experts and people in the agricultural production, the Ecology Greens sought both to give a touch of optimism to the people of the countryside and to make their presence felt in the agrotoktinotrofiki countryside as an emerging political force, with proposals for a way out of the economic crisis.
Having driven the green economy, reuse and longevity of goods, at least five contributors gave the outline of the development model of quality organic agricultural and livestock products as a sustainable route out of the vicious cycle of chemical dependent agriculture which destroys the environment, the consumer health and eventually the income of rural families.
Specifically, among the speakers, the forester-development consultant and director of the Development Company Parnonas AE Mrs Marina Mperetsos, the agronomists with Msc Messrs Michael Anastasiadis and Demetra Lymperopoulou, the Director of Inspection and Certification of Organic Products DIO Spyros Sgouros The businessman and coordinator of the Green Peloponnese Panagiotis Kakaletris, and the agronomist, researcher Stavros Arachovitis.
Trendsetting the Standards for the green economy of rural farmers are five Laconia entrepreneurs, who with vision and passion, without incentive grants, have set a successful standard now giving a working example to others, and providing quality products to consumers.
These farmers are Mr. Stavros Argyropoulos (BIOGRECO-, forests poultry, slaughterhouse, feed), Theofanis Vlacholias (AE-KEFALAS Biological Elaionas) Tasos Golemis (Farms Organic-Fodder), John Gerontidis (Production of Traditional Smoked Trout and Salmon) and Mata Fotopoulou (Seed Bank, Traditional horticulture).
An Interesting proposal was tabled by Mr Kakaletri for the creating of a limited liability company for the profiling and promoting agricultural products. This proposal was substantiated by both Mr. Arachovitis and all those present, enriching in terms of ideas for direct promotion of organic products through networks.
Useful contributions were also made by the Chairman of organic farmers of Laconia, Mr. Dimitris Dimitriadis, to evolve business initiatives of organic farmers in our prefecture, referring mainly to the path of people who had taken up new initiatives.
Submissions were also made by the secretary of the Panhellenic Union of Young Farmers Leonidas Polymenakos.
The workshop sought to escape the mundane, enabling the stakeholders farmers to talk directly with both specialists and professionals with their colleagues, making clear the direction the rural economy should have today, in our country and our region.
Finally, all present agreed to a further meeting to be held soon, with more participants for further discussions of the proposals submitted.

No comments:

Post a Comment

;