Car Insurance

Car Insurance

Friday, 29 April 2011

Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής στα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης

Τροποποιήθηκε με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη η προηγούμενη υπουργική απόφαση που αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης για την «Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων». Η απόφαση αφορά τα λεγόμενα μικρά σχεδία βελτίωσης στην αιγοπροβατοτροφία, και σύμφωνα με όσα αναφέρει οι δικαιούχοι αιγοπροβατοτρόφοι του Μέτρου θα μπορούν να πληρώνονται την ενίσχυση με την κατάθεση φωτοτυπιών των εξοφλημένων.


Επίσης, η νέα απόφαση ορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση απώλειας των παραστατικών, έτσι ώστε να δικαιολογηθούν οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση.Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο: «Η αξιολόγηση είναι συνεχής επί των αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβάλλονται. Η πρώτη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα γίνει το αργότερο 60 ημέρες μετά την έναρξη της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, όπως αυτή θα οριστεί στην πρόσκληση του προγράμματος. Μετά την πρώτη συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής, αυτή θα συνεδριάζει όποτε συγκεντρώνεται ικανός αριθμός φακέλων ή τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα.»

2. Αντικαθιστούμε το εδάφιο 3.1.1 του άρθρου 8 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο: «Το σύνολο των προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα καταχωρηθεί σε ειδική βάση δεδομένων που τηρεί ο Φορέας Εφαρμογής.»

3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο: «1. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της έγκρισής του στη δράση. Η αίτηση τροποποίησης γίνεται με διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη του άρθρου 7 της παρούσας και περιλαμβάνει ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος τροποποίησης, εκτύπωσή του και αποστολή του στο Φορέα Εφαρμογής. Το αίτημα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον επενδυτή και να υπάρχει σε αυτό θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.»

4. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 5 του άρθρου 15 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο: «5. Με ευθύνη του επενδυτή οι μεταβολές στις επενδυτικές δαπάνες ή οι προσθήκες νέων επενδυτικών δαπανών είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του αιτήματος τροποποίησης. Μετά την έγκριση της τροποποίησης από το Φορέα Εφαρμογής, η επιλεξιμότητα των τροποποιούμενων ή νέων επενδυτικών δαπανών παύει να είναι υπό την αίρεση της Υπηρεσίας.».

5. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 9 του άρθρου 17 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο:


«9. Για την τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου:

9.1 Θα προσκομίζονται φωτοτυπίες των οικονομικών παραστατικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 17442/21−11−2008 (ΦΕΚ 2496/Β΄/2008). Συγκεκριμένα, θα προσκομίζεται ένας φάκελος (κατά προτίμηση με ελάσματα) με τα φωτοτυπημένα εκ των πρωτοτύπων οικονομικά παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λπ.).

9.2 Σε περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων αιτιολόγησης δαπανών, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω:

9.2.1 Τεκμηρίωση της εξόφλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.

9.2.2 Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε αυτή θα δηλώνεται η απώλεια του πρωτότυπου παραστατικού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (εκδότης, τύπος, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης παραστατικού). Θα δηλώνεται επίσης ότι το παραστατικό δεν θα κατατεθεί ούτε έχει κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσία για λήψη επιδότησης και ότι θα προσκομισθεί για σφράγιση στην περίπτωση ανεύρεσης.

9.2.3. Απλή φωτοτυπία του παραστατικού από το στέλεχος που υπάρχει στο προμηθευτή.

9.2.4. Προκειμένου για τιμολόγια ή «τιμολόγια – δελτία αποστολής», αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλει στην Δ.Ο.Υ. για την απώλεια των πρωτοτύπων παραστατικών ή βεβαίωση του TAXIS ότι έχουν απολεσθεί τα συγκεκριμένα παραστατικά.».


6. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 10 του άρθρου 17 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο:

«10. Για την τεκμηρίωση της εξόφλησης των παραστατικών διευκρινίζονται τα εξής:

10.1 Για παραστατικά που αφορούν σε αγορές από το εσωτερικό της χώρας και σύμφωνα με τον Ν. 3842/10 άρθρο 20 θα πρέπει τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής να συνοδεύονται απαραιτήτως είτε από αντίγραφα επιταγών είτε από αντίγραφα αποδεικτικών κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη−πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών για ποσά άνω των 3.000,00 € και συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών για ποσά ίσα ή μεγαλύτερα των 1.500,00 €. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού πληρωμής απαιτείται εξοφλητική απόδειξη. Σημειώνεται ότι η τραπεζική επιταγή θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία της Αίτησης Πληρωμής.

10.2 Για προμήθεια εξοπλισμού απευθείας από το εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζεται το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού, η σχετική φορτωτική, αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και, εφόσον απαιτείται εκτελωνισμός, αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού.»


7. Διαγράφονται τα εδάφια 12.5, 12.5.1, 12.5.2 και 12.5.3 της παραγράφου 12 του άρθρου 17 της ΥΑ 7931.

8. Διαγράφονται τα εδάφια 4.5 και 4.6 της παραγράφου 4 του άρθρου 18 της ΥΑ 7931.

9. Αντικαθιστούμε το εδάφιο 5.3 της παραγράφου 5 του άρθρου 18 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο: «5.3 Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται με την υποστήριξη επιτροπής παρακολούθησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης.

No comments:

Post a Comment

;