Car Insurance

Car Insurance

Tuesday, 19 January 2010

Η ΤΕΔΚ Λακωνίας για τον "Καλλικράτη"

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των μελών του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας διευρυμένη συνεδρίαση. Εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2010 καθώς και ο οικονομικός απολογισμός της ΤΕΔΚ Λακωνίας Οικονομικού Έτους 2009. Τους εκπροσώπους των Δήμων και κοινοτήτων απασχόλησε εκτενώς και το κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης γύρω από την θέσεις της Κυβέρνησης για την νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση με την ονομασία "Καλλικράτης".
Στο κλίμα του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Δήμων της Χώρας (ΚΕΔΚΕ) που συνεδρίασε πρόσφατα, βρέθηκε και η εν λόγω ΤΕΔΚ σχετικά με το επίμαχο θέμα των υπό σύσταση Δήμων.

Κοινή πεποίθηση των τοπικών φορέων των Δήμων ήταν ότι πρέπει άμεσα να αποσαφηνιστεί και να λυθεί το χωροταξικό διότι στην Λακωνία οι Δήμοι είναι μικροί και πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψη η πληθυσμιακή πυκνότητα ως προς την δημιουργία των Δήμων. Επίσης θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ και να γνωστοποιηθεί η προέλευση των πόρων για το σκοπό αυτό.

Ωστόσο διάχυτη υπήρξε στις τάξεις της ΤΕΔΚ η έκδηλη ανησυχία αλλά και η οργή για το εσπευσμένο της διαδικασίας όπως χαρακτηρίστηκε από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ και Δήμαρχο Γερονθρών κ. Πήλιουρα, του προγράμματος Αυτοδιοίκησης. Φανερά ενοχλημένος δήλωσε ότι "περισσότερο έχει σκοπό να περιορίσει τις δαπάνες που διατίθενται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολύ λιγότερο για την ουσία αυτή κάθε αυτή".

Σημείο τριβής έγινε και η αναμενόμενη κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου την άνοιξη, λίγους μόλις μήνες πριν τις Δημοτικές Εκλογές του Νοεμβρίου του 2010. Εν αναμονή του ουσιαστικού διαλόγου για τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη, τα μέλη της ΤΕΔΚ Λακωνίας ομονόησαν στην αρχική απόφαση τους η οποία χαιρέτιζε το μέτρο.

Ο "Π" για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο δημοσιεύει πιο κάτω χαρακτηριστικό απόσπασμα του κείμενου Δημόσιας Διαβούλευσης με τίτλο: Αρχές Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για την νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η νέα αρχιτεκτονική κινείται σε δύο άξονες:αφενός στην ανασυγκρότηση των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ σε επίπεδο Περιφέρειας, αφετέρου στη ριζική εσωτερική αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την αποφασιστική ενίσχυση της με τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς, για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Η Θεμελίωση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Οι νέες Δευτεροβάθμιες Αυτοδιοικήσεις προέρχονται από τη συνένωση των 12 υφισταμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες καταργούνται. Η εδαφική περιοχή των νέων οργανισμών περιλαμβάνει το άθροισμα της εδαφικής περιοχής των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι οργανισμοί της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, από τις σημερινές 54 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα 19 επαρχεία, δηλαδή ένα σύνολο 76 διοικητικών ενοτήτων, εξελίσσονται σε περιφερειακές αυτοδιοικήσεις σε αριθμό ανάλογο των σημερινών 13 διοικητικών περιφερειών.

Ειδικά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις τα θέματα μητροπολιτικού χαρακτήρα. Στα όρια αυτά συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας, της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.
Εξυπηρετείται, επίσης, η αποτελεσματικότερη υπεράσπιση και διεκδίκηση των συμφερόντων των Ελληνικών περιφερειών στα αρμόδια όργανα της ΕΕ (Επιτροπή των Περιφερειών κ.ο.κ.). Θεμελιώνεται, έτσι, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με άμεσα αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και άμεσα αιρετό περιφερειάρχη και με ενσωματωμένους ως διαμερίσματα τους σημερινούς νομούς, που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο με καθορισμένο αριθμό συμβούλων ανάλογα του πληθυσμού κάθε νομού. Στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση μεταφέρονται εκείνες οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που ασκούνται αποτελεσματικότερα σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από την κρατική περιφέρεια, εκτός από όσες, έχοντας αμιγώς κρατικό χαρακτήρα, παραμένουν στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση.
Η θεμελίωση Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης:• διασφαλίζει την αντιστοίχηση του θεσμού στις νέες λειτουργικές κλίμακες που έχουν δημιουργηθεί, μετά την ολοκλήρωση νέων δικτύων μεταφορών και άλλων υποδομών, με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, οι οποίες έχουν μεταβάλει την οικονομική και κοινωνική γεωγραφία της χώρας
• οδηγεί, επιπλέον, σε οικονομίες κλίμακας και συγκέντρωση δυνάμεων, τηρεί δηλ. όρους απαραίτητους για την αποφασιστική βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της
• εξασφαλίζει την απαραίτητη κλίμακα ώστε να αναλάβει σημαντικές αναπτυξιακές λειτουργίες.
• επιτρέπει τη μεταβίβαση και πρόσθετων αρμοδιοτήτων που ανήκουν σήμερα στις κρατικές Περιφέρειες, σε άλλους κρατικούς φορείς ή ακόμη και στο κεντρικό κράτος, με αποτέλεσμα να μειωθούν έτσι τα επίπεδα και η πολυπλοκότητα άσκησης αρμοδιοτήτων και διεκπεραίωσης διαδικασιών, προς όφελος του πολίτη, της Πολιτείας, αλλά και της οικονομίας.

Ειδικά για τους πολίτες της περιφέρειας, η δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία ενός ισχυρού αυτοδιοικητικού θεσμού, με πλειάδα αρμοδιοτήτων και αναπτυξιακές ευθύνες, φέρνει κοντά τους τη διοίκηση, ώστε να πάψουν να υποχρεώνονται να απευθύνονται στο κέντρο για πολλές σημαντικές υποθέσεις τους. Από την άλλη πλευρά, η ανάληψη αναπτυξιακών ευθυνών από έναν ισχυρό αιρετό θεσμό, καθιστά τους πολίτες της περιφέρειας "κύριους του οίκου τους".

Πηγή - Γιώργος Κούμαρης από την εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Πέμπτης 14 Ιανουαρίου
Φωτο – Γιαννης Κωστιάνης http://www.apela.gr/

No comments:

Post a Comment

;