Car Insurance

Car Insurance

Tuesday, 3 May 2011

Συνάντηση στην ΤΕΔΚΛ για τα λακωνικά οικοσυστήματα

Η ΤΕΔΚ Λακωνίας, ως αρμόδια για τις δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕΟΧ «Αποκατάσταση δασών όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης όρους Ταϋγέτου στη Λακωνία», διοργάνωσε συνάντηση το πρωί της περασμένης Παρασκευής, για την παρουσίαση της μελέτης, με τίτλο: «Οικολογική αποτύπωση του όρους Ταϋγέτου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας».
 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε διαβούλευση του θέματος «Κατευθύνσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας του όρους Ταϋγέτου».
Όπως ενημέρωσε και ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Λακωνίας κ. Φίλιππος Πήλιουρας στην εναρκτήρια ομιλία του, πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2.558.884 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο κατά 50% από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατά κατά  50% από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Δικαιούχος του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, η οποία υλοποιεί το έργο σε συνεργασία με το δασαρχείο Σπάρτης, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του αρμόδιου υπουργείου, την ΤΕΔΚ Λακωνίας και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του μουσείου Γουλανδρή.
«Σήμερα», ανέφερε ο κ. Πήλιουρας, «καλούμαστε να παρουσιάσουμε ένα μέρος του έργου, το οποίο αφορά στη μελέτη της οικολογικής αποτύπωσης του όρους Ταϋγέτου και την διατήρηση της βιοποικιλότητας η οποία και εκπονήθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων και αποτελεί το προϊόν εργασίας του αναδόχου».

Ο εκπρόσωπος του γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων χαιρέτισε στη συνέχεια την ενημερωτική ημερίδα και έθεσε τον κύριο σκοπό του έργου, που είναι η οικολογική αποτύπωση των οικοσυστημάτων στην περιοχή του Ταϋγέτου και η διατύπωση κατευθύνσεων για δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ακολούθως, το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πουλοκέφαλος, ο οποίος τόνισε ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση θέτει νέες βάσεις για ένα σημαντικό θέμα όπως είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας του Ταυγέτου, το οποίο, όπως υπογράμμισε, πρέπει να προσεγγιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Πουλοκέφαλο, πιστοποιείται για ακόμα μία φορά η καθυστέρηση της Πολιτείας που έρχεται έστω και αργά να πάρει μέτρα προστασίας για τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου.

Σκοπός της μελέτης, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, δεν είναι να αποτελέσει ένα σχέδιο διαχείρισης αλλά το στάδιο το οποίο θα έπρεπε να προηγηθεί αυτού. Καθώς τα περισσότερα στοιχεία που υπάρχουν στη Ελλάδα είναι απαρχαιωμένα και ελάχιστα αξιοποιήσιμα, σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καλύψει αυτό το κενό αυξάνοντας τη βάση δεδομένων, αλλά και των στοιχείων πάνω στα οποία μπορεί κάποιος να στηριχθεί και να δουλέψει.Παράλληλα, όπως ενημέρωσαν οι εισηγητές του έργου, περιλαμβάνονται σε αυτό τέσσερις κύριες δράσεις, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
  • Η επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης στον Πάρνωνα
  • Η παρακολούθηση της εγκατεστημένης βλάστησης
  • Η οικολογική αποτύπωση του Ταϋγέτου και
  • Οι ενέργειες δημοσιοποίησης του θέματος στο πλαίσιο στο οποίο, διοργανώθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση.
Ταΰγετος και Πάρνωνας: μια προσπάθεια να προστατευτούν τα οικοσυστήματα


Τα όρη Πάρνωνας και Ταΰγετος φιλοξενούν δασικά οικοσυστήματα με πολλά είδη να έχουν εδώ τα νοτιότερα όρια εξάπλωσής τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η διατήρηση και η αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων τους, εκτός από τις προφανείς ωφέλειες για τη βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλει στην προστασία των εδαφικών πόρων και στην αύξηση της ποσότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των νερών.

Η επίτευξη της αειφορικής διαχείρισης προϋποθέτει την εφαρμογή ενιαίων αρχών διαχείρισης οι οποίες βασίζονται στην άρτια γνώση των οικολογικών τους γνωρισμάτων. Για τον Πάρνωνα τα θέματα αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσω της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, του υπό εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και της αναμενόμενης κήρυξης της περιοχής σε Περιοχή Οικοανάπτυξης σύμφωνα με τον Ν. 1650/86. Αντίθετα, στον Ταΰγετο απουσιάζει μια ολοκληρωμένη καταγραφή των οικολογικών του γνωρισμάτων, ενώ κατευθύνσεις για την αειφορική του διαχείριση υπάρχουν μόνο για τα τμήματα για τα οποία έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή διαχειριστική μελέτη σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, τα δασικά οικοσυστήματα και στα δυο όρη δέχθηκαν ήδη ένα σοβαρό πλήγμα από τις δασικές πυρκαγιές του 2007, όταν κάηκαν 113.000 στρέμματα στον Ταΰγετο και 110.000 στρέμματα στον Πάρνωνα.

Για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών ξεκίνησε προσπάθεια για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με πρώτο βήμα την εξασφάλιση της αποκατάστασης 2.900 στρεμμάτων δάσους μαύρης πεύκης στην περιοχή του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 στον Πάρνωνα μέσω του έργου LIFE+ «Αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» που ξεκίνησε το 2009. Ταυτόχρονα στον Ταΰγετο εξελίσσεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας η αποκατάσταση μέρους των καμένων εκτάσεων, και μέσω δωρεών που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό.

Περαιτέρω, η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλε το 2008 στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρόταση έργου με προϋπολογισμό 2.558.000 €, για την αποκατάσταση πρόσθετων 2.500 στρεμμάτων δασών της μαύρης πεύκης και ελάτης στον Πάρνωνα. Σε σχέση με τον Ταΰγετο, η πρόταση περιλαμβάνει την αποτύπωση των γνωρισμάτων του και τη διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η πρόταση εγκρίθηκε και η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2009, με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λακωνίας και την επιστημονική στήριξη του ΕΚΒΥ.
Πηγη http://www.lakonikos.gr

No comments:

Post a Comment

;