Car Insurance

Car Insurance

Saturday, 15 June 2013

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ»

Στις 21-5-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σπάρτης, και αποφάσησε ομόφωνα να εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ», , προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με το σύστημα της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. του Δήμου και την υπ. αριθμόν 21/2013 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου .

Συγκεκριμένα στο Β’ Νεκροταφείο Καρυών προβλέπεται η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στον εξωτερικό τοίχο, η κατασκευή μεταλλικής πόρτας στην είσοδο του νεκροταφείου μετά την σκάλα, και καθαίρεση του κατεστραμμένου δαπέδου και αποκατάσταση αυτού.
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΕΣΔΔΑ, ως ισχύουν, ενώ χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.

No comments:

Post a Comment

;