Car Insurance

Car Insurance

Wednesday, 25 April 2012

 Η Πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διαχείριση των Απορριμμάτων

“ Η εφαρμογή του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ είναι η ικανή και η αναγκαία συνθήκη, ο απαρέγκλιτος όρος, το νόμιμο πλαίσιο κανόνων και αρχών για την εφαρμογή της Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανάλογα με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που αφορούν κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση. ”
Στην Ημερίδα που διοργάνωσαν  ο Αγροτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Αφυσσού «Διόσκουροι», ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κοκκινόραχης, «Πάρνων» και η Λακωνική Βιοενεργειακή  Α.Ε. Εταιρεία  Κοινωνικής – Λαϊκής Βάσης. Με τίτλο «Ολοκληρωμένη αειφορική & κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων μας» ήταν ομιλητής και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κ Γιώργος Πουλοκέφαλος.
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Απριλίου 2012 (από ώρα: 9:30 πμ ως 3:00 μμ), στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη.
Ο κ Πουλοκέφαλος ανέφερε: «Στο ευρύτατο και  πολυσύνθετο  ζήτημα της  διαχείρισης των  στερεών  αποβλήτων,  η  αιρετή   Περιφέρεια Πελοποννήσου  ως πολιτειακή δομή, έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη και την αρμοδιότητα της Σφαιρικής, Ολοκληρωμένης, Συστημικής και Σταθμισμένης Αξιολόγησης και Προσέγγισης του θέματος από κάθε συντρέχουσα άποψη με βάση το Δημόσιο Συμφέρον και τη Διασφάλιση της Αειφορίας στην περιοχή. 
Πρόκειται για μια Περιφερειακή Στρατηγική με συνοδευτικές και υποστηρικτικές πολιτικές οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα της ανάληψης της Περιφερειακής Αρχής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη  οι Δήμαρχοι της χωρικής ενότητας προσκλήθηκαν  πολλές φορές και έγκαιρα στην Περιφέρεια για συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και διαβουλεύσεις επί του ζητήματος της συνέργειας και της συνεργασίας για την αποτελεσματική Διαχείριση των Απορριμμάτων κατά τομείς ευθύνης και αρμοδιότητας κάθε εμπλεκόμενου φορέα. 
Επιγραμματικά, εχει τονισθεί έγκαιρα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η εφαρμογή του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ είναι η ικανή και η αναγκαία συνθήκη, ο απαρέγκλιτος όρος, το  νόμιμο  πλαίσιο κανόνων και αρχών για την εφαρμογή της Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανάλογα με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που αφορούν κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση. 
Ένα ζήτημα το οποίο είναι πιθανό να προσκρούει σε αδυναμίες των Δήμων για τη γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος. Για το λόγο αυτό η  αιρετη Περιφέρεια  προσφέρει  υποστήριξη και βοήθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού για να μπορέσει έγκαιρα να προχωρήσει στις ενδεδειγμένες ενέργειες οι οποίες ήταν γνωστό ότι θα έπρεπε να γίνουν πολύ πριν από τις καλλικράτειες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010.  
Στο μεγάλο αυτό  πραγματικά  ζητημα της  διαχείρισης υπάρχουν ποικίλες προτάσεις αντιμετώπισης  όμως θα  συμφωνήσουμε οτι καθένα από τα προτεινόμενα εναλλακτικά συστήματα θα προϋποθέτει Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Κόστους Οφέλους και Ολοκληρωμένη Ανάλυση του Κύκλου Ζωής που διαθέτει, συνεκτιμημένων των υπολειμμάτων που δημιουργούνται και των μετα-ελέγχων που θα πρέπει να γίνονται για να πιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταποδοτικότητα που επαγγέλλεται. 
Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι η Έρευνα και η Τεχνολογία για τα θέματα Επεξεργασίας των Αποβλήτων αλλά και για τα Διαχειριστικά Μοντέλα των Απορριμμάτων, αναπτύσσονται με καλπάζοντα ρυθμό. Η ανανέωση, η επικαιροποίηση, η διεύρυνση και η εμβάθυνση της Επιστημονικο-τεχνολογικής και Διαχειριστικής Γνώσης είναι ταχύτατες. Κάθε ημέρα «νέες πατέντες», «νέες ευρεσιτεχνίες», «νεωτερισμοί και καινοτομίες», «νέα ευφυή συστήματα» βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και προτείνονται στους αρμόδιους φορείς για υιοθέτηση. Άλλες καινοτομίες προέρχονται από Εταιρείες οι οποίες αφιερώνουν επενδύσεις σε Έρευνα και Τεχνολογία και άλλες προέρχονται από τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα ή στο πλαίσιο Συμπράξεων μεταξύ όλων αυτών. Ημερίδες  σαν  την  σημερινή συμβάλουν στο  να εξυπηρετηθεί η αναγκαιότητα εμβάθυνσης αλλά και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ενός  «Διαρκούς Ανταγωνιστικού Διαλόγου» για τη βελτιστοποίηση  των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την παραγωγή ενέργειας.
Πολλά από τα ζητήματα της σημερινής θεματολογίας δεν είναι τίποτε άλλο και τίποτε περισσότερο από τα επιμέρους θέματα προσανατολισμού τα οποία αναλύονται σε δυο συγκεκριμένα πλαίσια: Στο Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣΔΑ.
Δυο πλαίσια τα οποία συνιστούν το Νομικό, το Διοικητικό και το Επιστημονικό Πεδίο Αναφοράς για την Εφαρμογή της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Δυο έγγραφα που δεσμεύουν όλες τις  εμπλεκόμενες πλευρές στην υποχρέωση της άσκησης ενεργειών και δράσεων απόλυτα συμβατών και προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και στα χρονοδιαγράμματα των Σχεδίων.
Το ποια μέθοδος θα εφαρμοστεί είναι θέμα «Συγκριτικών Αξιολογήσεων» και «Ανταγωνιστικού Διαλόγου» στη βάση Πολυκριτηριακών και Σταθμισμένων Αξιολογήσεων όλων των σεναρίων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η θεματολογία της  ημεριδας αποτελείται από ζητήματα τα οποία συνιστούν επιμέρους διαστάσεις  του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων τα οποία εκπονεί και σταδιακά εφαρμόζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο ευρύτερο πλαίσιο της Στρατηγικής της Νέας Περιφερειοποίησης και της Νέας Πολυεπίπεδης Περιφερειακής Διακυβέρνησης που συμπυκνώνονται στο εννοιολογικό περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αειφόρου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Πράσινης Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Δηλαδή, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση των Κοινωνικών Εταίρων, την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών, τη Μόχλευση των Επενδύσεων και τη Διασφάλιση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας στη Λήψη των Κοινωνικά Ωφέλιμων, Βιώσιμων και Ανταποδοτικών Αποφάσεων. 
Η κυρία Καραβασίλη η οποία προσκλήθηκε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (17/10/2011) είναι κοινωνός αυτής της προσπάθειας που καταβάλει η Περιφέρεια Πελοποννησου , με  βαση  τις  προταιρεότητες  που  εχει  θεσει , μαζί  με  τη  Διαχείριση   των Υδατικών Πόρων που είναι μια συντρέχουσα ισοβαρής και ισοϋψής προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αειφορίας στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας και προφανώς, βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. 
Λέγοντας πραγμάτωση του ΠΕΣΔΑ εννοείται το αυτονόητο. Αφορά σε Δράσεις και σε Έργα που επιμερίζονται και κατανέμονται σύμφωνα με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες κάθε Πολιτειακού Παράγοντα ο οποίος εμπλέκεται στη Διαχείριση των Αποβλήτων κατ΄ εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ στη χωρική ενότητα. Για παράδειγμα η εγκατάσταση των Δεματοποιητών σε κατάλληλους χώρους στους οποίους αν επιθυμούν οι Δήμοι μπορούν να εγκατασταθούν και ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών). Μια απαίτηση που ίσχυε στον προηγούμενο ΠΕΣΔΑ και δεν εφαρμόστηκε. Μια απαίτηση γνωστή εκ προοιμίου σε όλους όσοι διεκδίκησαν την εξουσία στις καλλικράτειες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Μια απαίτηση η οποία συνεχίζει να ισχύει σήμερα  στο πλαίσιο του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ. 
Μια Προσωρινή και Μεταβατική Λύση αποθήκευσης των απορριμμάτων για την αντιμετώπιση του ζητήματος του κλεισίματος των ΧΑΔΑ μέχρι του τέλους Ιουνίου 2012 μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των Υποδομών της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων)  την οποία έχει προκηρύξει με Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό και αξιολογεί σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Μια λύση μονόδρομο και προδιαγεγραμμένη εξαιτίας του γεγονότος ότι  δεν υπάρχει δυνατότητα άλλου τρόπου διάθεσης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία, δυστυχώς, κληρονόμησε το πρόβλημα να μη διαθέτει ΧΥΤΑ στην περιοχή. Και τούτο γιατί ο ΧΥΤΑ του Κιάτου είναι κορεσμένος ενώ ο ΧΥΤΑ του Ξυλοκάστρου δε διαθέτει ισχύοντες εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
Συμφωνα  με  τον  αρχικό  σχεδιασμο του  ΠΕΣΔΑ  υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν συνολικά 12 Δεματοποιητές. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 3 Δεματοποιητές (Κρανίδι, Πύλος, Μολάοι) Ένας Δεματοποιητής αμεσα  θα  τοποθετηθεί στο Δήμο Ευρώτα. Υπολείπονται οι ακόλουθοι δεματοποιητές: 1 στο Άργος, 2 στη Μεσσηνία (για Καλαμάτα και Μεσσήνη), 1 στην Τριφυλία, 1 στη Νεμέα, 1 στη Γορτυνία, 1 στο Άστρος, 1 στο Κιάτο και 1 στα Δερβενάκια , 1  στη  Σπαρτη  και  1 στο Δημο  Ανατολικης  Μανης. 
Αν παρατηρήσουμε τον τίτλο και τον υπότιτλο της Ημερίδας, θα διαπιστώσουμε ότι οι όροι Ολοκληρωμένη και Αειφορική διαχείριση των στερεών αποβλήτων που διατυπώνονται στον τίτλο, αποτελούν τμήματα και ενότητες οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ευρύτερη στρατηγική στοχοθεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώ η αναφορά που γίνεται στον υπότιτλο περί αξιοποίησης των απορριμμάτων συνιστά μια επιμέρους έκφανση της Στρατηγικής της Πράσινης Ανάπτυξης όπου εμπεριέχονται η Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η Πράσινη Τεχνολογία, η Πράσινη Απασχόληση, οι Πράσινες Συμβάσεις και η Πράσινη Καινοτομία. 
Επειδή το Περιβάλλον και η Ενέργεια (όπως και οι άλλοι φυσικοί πόροι λ.χ. δάση, νερά, ορυκτός πλούτος, μεταλλεία, κ.λπ.) είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλο-επιδρώμενες και αλληλο-καθοριζόμενες θεματικές ενότητες, η Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική της Περιφέρειας τέμνεται και αλληλο-προσδιορίζεται με τη Νέα Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική (κλασική και ανανεωσίμων πηγών ενέργειας) με άξονα αναφοράς ένα Νέο Ενεργειακό Πρότυπο που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, στην προστασία των καταναλωτών των ενεργειακών προϊόντων και των ενεργειακών υπηρεσιών, στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των δομικών προϊόντων και στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης ενώ εξίσου σημαντική είναι η προσπάθεια για την αξιοποίηση των Δικτύων Φυσικού Αερίου σε συνδυασμό με την Ευρυζωνική Δικτύωση της Περιφέρειας. 
Αναφερόμενος στο υπότιτλο της πρόσκλησης της Ημερίδας περί των «ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ (χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, κοινώς «χωματερές»), θα πρέπει να αναφερθώ στις εξής συγκεκριμένες ενέργειες που άσκησε έγκαιρα και συνεχίζει να ασκεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση του θέματος. Οι ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σήμερα σε 156. Από αυτές ανενεργές είναι οι 74. Ενεργές ΧΑΔΑ οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν, να παύσουν να λειτουργούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2012 και να αποκατασταθούν είναι 82. 
Με 6 εργολαβίες και μελέτες εν εξελίξει χρηματοδοτούμενες από το ΠΕΠ/ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού περίπου 4.000.000€, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κλείνει και αποκαθιστά (μελέτη/κατασκευή) τις 74 ανενεργές ΧΑΔΑ σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Με Τεχνικό Δελτίο που υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο ΥΠΕΚΑ βρίσκεται στο στάδιο προένταξης από το ΕΠΕΡΑΑ, η έγκριση για διαγωνισμούς κλεισίματος και αποκατάστασης (μελέτες και έργα) των υπολοίπων 82 ενεργών ΧΑΔΑ. 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη δρομολογήσει έμπρακτα την πλήρη και ολοσχερή αντιμετώπιση του ζητήματος. Αναλαμβάνει ακομη την πρωτοβουλία της Μεταφροντίδας των Αποκατεστημένων ΧΑΔΑ. Εγκριτοι εισηγητές σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ημερίδας, θα μιλήσουν για «κομποστοποίηση» και «διαλογή στην πηγή». Δυο θέματα τα οποία υφίστανται στον Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και συνιστούν άξονες προτεραιότητας της εφαρμογής του. Στην ουσία πρόκειται για δυο ζητήματα τα οποία εμπεριέχονται στο Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων που είναι εναρμονισμένοι με τις αντίστοιχες Οδηγίες της ΕΕ. Το ζήτημα της κομποστοποίησης περιλαμβάνει πολλές «επιστημονικές και τεχνολογικές διαστάσεις επεξεργασίας», πολυάριθμα «εναλλακτικά επιστημονικά σενάρια μεθοδολογίας της επεξεργασίας» προς αξιολόγηση  και θέτει ζητήματα που αφορούν «στο Είδος, στη Χρήση και στη Διάθεση του Κομποστ». Η Διαλογή στην Πηγή, όπως προαναφέρθηκε,  αποτελεί προτεραιότητα η οποία είναι επίσης επιδεκτική εναλλακτικών τεχνολογικών και διαχειριστικών σεναρίων κατά περίπτωση. Ζητήματα των οποίων η αξιολόγηση συνιστά ένα τεράστιο επιστημονικό και διαδικαστικό ζήτημα που προϋποθέτει, όπως προαναφέρθηκε, «Συγκριτική Αξιολόγηση» και «Ανταγωνιστική Διαβούλευση». 
Πριν επιχειρήσω μια σύντομη παρουσίαση του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού που προκήρυξε και σήμερα αξιολογεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πρέπει να τονίσω ότι όλες οι πράξεις και οι ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει έγκαιρα και με ταχύ ρυθμό η Περιφέρεια, πιο γρήγορα από όλες τις άλλες Περιφέρειες της χώρας, στηρίζονται στη ρητή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Αναθεωρημένου και ισχύοντος σήμερα ΠΕΣΔΑ. Κατάσταση η οποία ήταν γνωστή πριν από τις Καλλικράτειες Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2010. 
Υπενθυμίζεται ότι: Για πρώτη φορά το 2003 καταρτίστηκε το ΕΣΔΑ και τα αντίστοιχα ΠΕΣΔΑ. Επειδή μεσολάβησαν πέντε έτη από τη θέσπιση των ΠΕΣΔΑ και επειδή την πενταετία 2003 – 2008, η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου απέτυχε παταγωδώς όπως άλλωστε αποκαλύπτει  η σχετική Έκθεση Παρακολούθησης, η τότε Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησε στην Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Ο Αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε τη διαχείριση μετά την 1/7/2011. Όμως με  απόφαση  του  Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκαιρη  παρέμβαση με  στόχο να  μη  χαθεί  πολύτιμος χρόνος  ζητήσαμε από   τη Διϋπουργική Επιτροπή  την ανάληψη της ευθύνης της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ πριν από την τυπική ημερομηνία της 1/7/2011. 
Λίγα λόγια για την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ μέσω του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού τον οποίο έχει προκηρύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον τίτλο:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ, γνωστή στον τύπο και ως ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων). Πρόκειται για ζήτημα το οποίο αποτέλεσε κεντρικό στόχο επιλογής της  Αιρετης  Περιφέρειας  με  αποφάσεις του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  στις πολυάριθμες παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις με την ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ η οποία είναι αρμόδια για το Εθνικό και για τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων. Πολύ πριν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, η Περιφέρεια ξεκίνησε τις διαδικασίες των «ανοικτών διαβουλεύσεων». Στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας αναρτήθηκαν Ερωτηματολόγια που αφορούν στο ζήτημα. Στις 29 Δεκεμβρίου 2011 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.». Παράλληλα αναρτήθηκε «Η Προδιαγνωστική Έρευνα Αγοράς» αναφορικά με τον Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο  Διαγωνισμό για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων.
Στις 29 Φεβρουαρίου υπεβλήθησαν 7 προσφορές από υποψήφιους επενδυτές που συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των μεγάλων εταιριών της Ελλάδας με την υποστήριξη μεγάλων ομίλων του εξωτερικού. Το σημαντικό ενδιαφέρον για το έργο αυτό αποδεικνύει την ορθότητα της απόφασής μας να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό αυτό. Στην ειδική ενημέρωση των εκπροσώπων της Γ.Δ. Περιβάλλοντος και της Γ.Δ. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά η πρόοδος που υπάρχει στην Περιφέρειά μας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και επισημάνθηκε στους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων η ανάγκη να προχωρήσουν και οι άλλες Περιφέρειες της χώρας ακολουθώντας το μοντέλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Πριν από λίγες ημέρες, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοίνωσε τους 5 υποψηφίους που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. 
Το έργο θα γίνει με τη Μέθοδο ΣΔΙΤ των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας. Πρόσφατα με την ανάληψη από την Περιφέρεια της πρωτοβουλίας για την εφαρμογή του Προγράμματος Jessica, παρέχεται η δυνατότητα στους συμπράττοντες να αξιοποιήσουν, αν επιθυμούν, τις χρηματοπιστωτικές ευκαιρίες που αναφύονται από αυτο το Χρηματοπιστωτικό Μηχανισμό . 
Η δομή της σύμπραξης, γνωστή ως ΙΦΣ = Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Διαχείρισης των Απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Χωροθέτησης των πάσης φύσεως έργων εντός των περιοχών που αναφέρονται στον ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή των 3 Διαχειριστικών Ενοτήτων. Μπορεί επίσης να αναλάβει την προσωρινή διαχείριση των Απορριμμάτων κατά την περίοδο κατασκευής των έργων. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ, στο «σύνθετο σύστημα» περιλαμβάνονται: έως 3 Μονάδες Επεξεργασίας Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των Στερεών Αποβλήτων σε κάθε μια από τις 3 Διαχειριστικές Ενότητες, Δίκτυο έως 11 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και έως 3 ΧΥΤΥ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) για κάθε μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης. 
Εννοείται το αυτονόητο. Ότι η Τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των αποβλήτων θα είναι όχι απλά συμβατή με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά θα είναι η τελειότερη δυνατή που θα προκύψει διαμέσου των Ασφαλιστικών Δικλείδων που θέτει ο «Ανταγωνιστικός Διάλογος» ο οποίος θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση όλων των προτάσεων. 
Οι όροι του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού προϋποθέτουν τη ρητή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ ενώ τηρούν σχολαστικά όλη τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή) που αφορά σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς καθώς και το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ.  
Συμπερασματικά: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  με συνεχή  προσπαθεια , υπευθυνότητα  και γοργούς  ρυθμούς  προσεγγίζει  το  μείζον  ζήτημα  της  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων. Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων έκανε γνωστό προς όλες τις κατευθύνσεις την πεποίθησή της καθώς και την έτοιμότητά της για την πιστή εφαρμογή του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ. Έγκαιρα και πριν από την επίσημη ανάληψη της αρμοδιότητας για την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ, συμμετείχε ενεργά με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στη Διϋπουργική Επιτροπή για την αντιμετώπιση του θέματος. Προέβη έγκαιρα στην προετοιμασία και στην ωρίμανση όλων των απαραίτητων ενεργειών που θα έπρεπε να συνοδεύουν την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ. 
Εφάρμοσε στην πράξη όλες τις ενέργειες Δημοσιότητας, Διαφάνειας, Διαύγειας και Διαβουλεύσεων για το θέμα. Έλαβε υπόψη της, συνυπολόγισε και συνεκτίμησε κάθε δημιουργική άποψη που προτάθηκε. Προχώρησε πρώτη στην προκήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού όπου, για τη Διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος και την βελτιστοποιηση του Συστήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων, επέβαλε την Ασφαλιστική Δικλείδα του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου» με σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης και την επιλογή της πιο πρόσφορης λύσης για τη Διαχείριση των Υπολειμμάτων από κάθε συντρέχουσα άποψη (περιβάλλον, κοινωνικό όφελος, κόστος, οικονομική ανταποδοτικότητα, τεχνολογική αρτιότητα, μόχλευση των επενδύσεων, κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων, κ.λπ.). 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει τη Βάση Δεδομένων, την ομάδα Τhink Tank (Δεξαμενή Σκέψης), τους Μηχανισμούς Διάγνωσης και Αξιολόγησης όλων των ζητημάτων που αφορούν στο Πολυδιάστατο Ζήτημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων έτσι, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί κάθε πρόταση που θα υποβληθεί αρμοδίως όσο και αν είναι αυτή «τεχνολογικά και επιστημονικά είναι η πιο σύγχρονη που μπορεί να βρεθεί στη Διεθνή Αγορά». Τα ζητήματα που αναλύονται στη σημερινή Ημερίδα αποτελούν ένα τμήμα και μια συνιστώσα της Βάσης Δεδομένων που ήδη διαθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Πολλά από αυτά τα θέματα που αναλύονται σήμερα στην Ημερίδα συνιστούν επιμέρους διαστάσεις της Ολοκληρωμένης, Σφαιρικής, Πολυπαραμετρικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων που εφαρμόζει η Περιφέρεια. Κάνει όμως και κάτι άλλο. Συγκροτεί το «Σύστημα Συνεχούς Παρακολούθησης και Διαρκούς Αποτίμησης» του Ολοκληρωμένου  Μοντέλου Διαχείρισης των Απορριμμάτων έτσι, ώστε να είναι σε θέση να παρεμβαίνει αποτελεσματικά και έγκαιρα για τη διόρθωση διαταρακτικών παραγόντων αλλά και για να είναι σε θέση να προχωρά στις απαιτούμενες Αναθεωρήσεις του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ όταν και άμα χρειαστεί. Ζήτημα το οποίο είναι θεσμικά επιτρεπτό και προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους».

No comments:

Post a Comment

;