Car Insurance

Car Insurance

Friday, 3 February 2012

Δεσμεύσεις Σκανδαλίδη στους Βιοκαλλιεργητές

“ Διπλοπληρώνουμε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών... ”
Διαφωνούν για τα 10 ευρώ της ενιαίας ενίσχυσης που καταβάλουν στην ΕΑΣΛ.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές του Νομού ότι πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2012 συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας και συμμετοχή της Ενωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας με τους Υπουργό & Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη & Γ. Δριβελέγκα. 

Στην συνάντηση τέθηκε το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τους βιοκαλλιεργητές, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τις Ενώσεις και έχουν τεθεί κατ΄ επανάληψη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Ειδικότερα για τα θέματα που είχαν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις.
  - Οι υπουργοί αντιμετωπίζουν θετικά την κατάργηση της υποχρέωσης των βιοκαλλιεργητών για υποβολή αίτησης άδειας παρέκκλισης στις Δ/νσεις Γεωργίας, δεδομένου ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο πρόγραμμα καλλιέργειας που υποβάλλονται στους  πιστοποιητικούς οργανισμούς, υποχρεωτικά από όλους τους  βιοκαλλιεργητές.
Για το συγκεκριμένο θέμα δόθηκε εντολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες.
- Για το Μητρώο βιοκαλλιεργητών, οι Βιοκαλλιεργητές θα απευθυνθούν με τεκμηριωμένο αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τους δοθεί το Μητρώο. 
 - Σχετικά με την μη αναγραφή του ονόματος του παραγωγού και του τόπου προέλευσης των βιολογικών προϊόντων στις αλυσίδες super market, (αφορά το θέμα που έχει ανακύψει στα super market), όπου αντί των προαναφερόμενων στοιχείων αναγράφεται μόνον ένας κωδικός, θα υπάρξει επικοινωνία με το συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού. 
- Όσον αφορά την χρηματοδότηση (ένταξη σε σχετικό πρόγραμμα) δημιουργίας μονάδας συγκέντρωσης, συσκευασίας & προώθησης βιολογικών προϊόντων, ο Υπουργός δήλωσε ότι προωθεί τον θεσμό των Δημοπρατηρίων, όπου περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη δράση. Για το θέμα των επιδοτήσεων και ειδικότερα της μη ένταξης ή της πολύ χαμηλής ενίσχυσης μιας σειράς προϊόντων φυτικής & ζωϊκής παραγωγής όπως κηπευτικά, χοιρομητέρες  κ.α, έγινε γνωστό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος ενίσχυσης σε αυτήν την φάση, αφού αυτά έχουν συμφωνηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την προηγούμενη ΚΑΠ. Οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει στην υπό διαμόρφωση ΚΑΠ την νέα προγραμματική περίοδο.
Τα υπόλοιπα θέματα που έχουν σχέση με την έρευνα, εκπαίδευση, πιστοποίηση και προώθηση των βιολογικών προϊόντων συμφωνήθηκε να εξετασθούν στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου για την βιολογική γεωργία, το οποίο το ΥΠ.Α.Α.Τ προτίθεται σύντομα να ενεργοποιήσει και όπου η Ο.Ε.Β.Ε θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.
Στην συνάντηση τέθηκαν επίσης και επιμέρους θέματα όπως η μη χορήγηση ενίσχυσης, στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας, όπου ο κος Υπουργός δεσμεύθηκε να τα εξετάσει θετικά. 
Συζητήθηκε επίσης το μείζον θέμα των βιολογικών αγορών, όπως αυτό έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα από τα αδικαιολόγητα και υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται από κλιμάκια τόσο του Υπουργείου Ανάπτυξης όσο και το ΣΔΟΕ για τις άδεις λειτουργίας και τις ταμειακές μηχανές.
Ζητήθηκε και συμφωνήθηκε από τον Υπουργό κ. Σκανδαλίδη να παρέμβει προς τα συναρμόδια Υπουργεία και να σταματήσει άμεσα ο διωγμός των βιοκαλλιεργητών και να παραγραφούν τα πρόστιμα.
Συμφωνήθηκε επίσης το αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρξει κοινή συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Δριβελέγκα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ξυνίδη και την Ο.Ε.Β.Ε, όπου θα τεθεί συνολικά το ζήτημα της λειτουργίας των βιολογικών αγορών.
Η πρότασή των Βιοκαλλιεργητών για οριστική λύση του θέματος των βιολογικών αγορών, η οποία έγινε δεκτή από το ΥΠ.Α.Α.Τ, είναι η παρακάτω.
- Την κύρια ευθύνη για την νομοθέτηση λειτουργίας των βιολογικών αγορών να την έχει το ΥΠ.Α.Α.Τ.
- Με πρωτοβουλία του ΥΠ.Α.Α.Τ πραγματοποιείται συνάντηση των εμπλεκομένων μερών, ΥΠ.Α.Α.Τ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Ο.Ε.Β.Ε, όπου θα καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών. 
- Θα τεθεί το σύνολο των θεμάτων που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία των αγορών όπως η έκδοση αδειών, το φορολογικό πλαίσιο, οι ταμειακές μηχανές, ο έλεγχος των αγορών κ.α 
- Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3μήνου.
- Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ΥΠ.Α.Α.Τ ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία να πάψει η δίωξη των βιοκαλλιεργητών των αγορών και η επιβολή προστίμων.      
10 ευρώ στην ΕΑΣ για την Ενιαία Ενίσχυση              
Αξιοσημείωτη είναι η επισήμανση απο το Δ.Σ της Ενωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας:
«Σε ότι αφορά τα του νομού Λακωνίας ,ανακαλύψαμε ότι στην Ενωση ζητάνε 10 ευρώ συν Φ.Π.Α για επανέκδοση Ενιαίας Ενίσχυσης.
Μέχρι εκεί κατανοητό. Τους χάρτες όμως που θα έπρεπε να μας τους είχαν δώσει αρχικά δηλαδή καλύπτονταν απο το αρχικό κόστος , και δεν μας τους έδωσαν γιατί πρέπει να τους τιμολογούν; Αφού στην ουσία μας τους δίνουν για πρώτη φορά και δεν είναι επανέκδοση και ήδη τους έχουμε πληρώσει»

No comments:

Post a Comment

;