Σελίδες

Tuesday, 7 September 2021

Συνοπτική ενημέρωση πεπραγμένων του Δ. Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά


Αγαπητοί Αραχωβίτες Απανταχού,

Το ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ αποφάσισε να σας ενημερώσει πολύ συνοπτικά για τα πεπραγμένα της θητείας του, επειδή ορισμένα μέλη αδημονούν παρότι οι συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 δεν επιτρέπουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Στις 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, σε Λαϊκή Συνέλευση, ομόφωνα οι κάτοικοι των Καρυών, αφού καταψήφισαν την υψηλού κινδύνου και επιπόλαια θεμελιωμένη επένδυση ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, αποφάσισαν τα (χωρίς τραπεζικό δανεισμό) κάτωθι έργα και δράσεις:

1. Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών (~500.000,00€),

2. Στήριξη των τοπικών παραγωγών (~200.000,00€),

3. Υλοποίηση έργων τουρισμού & πολιτισμού (~250.000,00€) και 

4. Προβολή των Καρυών, ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ.

Ως αποτέλεσμα μεθοδικών και επιδέξιων χειρισμών (έως 25η ΜΑΪΟΥ 2019) εκχωρήθηκε στο ΣΩΜΑΤΕΊΟ (ήτοι στους δικαιούχους κατοίκους των ΚΑΡΥΩΝ) το ενεργητικό του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΎΜΑΤΟΣ ΚΕΡΧΟΥΛΆ ύψους 1.507.955,60 $ ΗΠΑ, μετά από 33 (!!!) χρόνια αναποτελεσματικών προσπαθειών. 

"Επιτυχία είναι η προοδευτική πραγματοποίηση ενός σπουδαίου στόχου" 

                                                                                                            Nightingale

                                                                                                                                           

 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ 

Ολοκληρώθηκαν:

1. Προδιαγραφές ολιστικής διερευνητικής μελέτης 

2. Αναγνωριστικές/Ενημερωτικές Προσεγγίσες (χωρίς κόστος),

 με ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,

 με ειδικευμένες μελετητικές εταιρείες (ΡΟΪΚΌΣ, ENCODIA, ENVDES, GEOTECHNICS....) και

 με την πολύτιμη συμβολή του αείμνηστου Χρήστου Δρακόπουλου και της εταιρείας του ENVITEC.

 

3. Ενέργειες και Έργα Ενίσχυσης Δικτύου ΥΔΡΕΥΣΗΣ:

 Προσπάθεια καλλιέργειας πηγών και ένταξης νέων στο δίκτυο, διαπιστώνοντας αισθητή έως δραματική μείωση της απόδοσής τους λόγω παρατεταμένης λειψυδρίας,

 Νομιμοποίηση από ΔΕΥΑΣ του δικτύου ύδρευσης (πηγές, γεωτρήσεις, δεξαμενές, δίκτυα),

 Ολοκλήρωση χωριστών συμβάσεων για τρεις γεωτρήσεις πέριξ των Καρυών (θέση Λαμπράκη, θέση στο δρόμο προς Θεοτόκο, θέση στην ευρύτερη περιοχή του Ι. Ν. Παναγίας),

 Αδειοδότηση και επιτυχής γεώτρηση στη θέση Λαμπράκη, για την οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δρομολογημένες ενέργειες εγκατάστασής της σε λειτουργία επί σειρά ημερών και ο εν συνεχεία έλεγχος καταλληλότητας του νερού, εκ της ποιότητας του οποίου θα κριθεί η ήδη ληφθείσα απόφαση αξιοποίησής της είτε στο δίκτυο ύδρευσης, είτε στο δίκτυο άρδευσης, 

 Αδειοδότηση και επιτυχής γεώτρηση στη θέση "Καρβέλο", με την επιτόπου παρουσία του ομογενή ευεργέτη ΠΑΝΟΥ ΚΟΨΙΑΥΤΗ, όστις κατέθεσε το σημαντικό ποσό των 100.000,00 $ ΗΠΑ για την ενίσχυση των έργων ύδρευσης και την εξασφάλιση (για 2η φορά) της γενέτειράς του με επάρκεια του πολυτιμότερου αγαθού (νερό), δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στη Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ του οποίου είναι εγγυητής,

 Αξιοποίηση της βρύσης Σάκαλη, με εγκατάσταση δεξαμενής 12 κ.μ. (και με λήψη απόφασης για εγκατάσταση και δεύτερης παρόμοιας) για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων και καλλιεργητών, με θεαματική επίπτωση περιορισμού κατά ~2 χιλιάδες τόνους κατανάλωσης του πόσιμου νερού και

Έναρξη διερευνητικών μελετών, με την πολύτιμη συμβολή της κας Γεωργίας Λεβεντάκη, για εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος ποτισμού, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε καλλιέργειες κήπων.

 

4. Ενέργειες και Έργα Ενίσχυσης Δικτύου ΑΔΡΕΥΣΗΣ 

 Τοπογραφικές μελέτες (θέσεις: προς Μούσγα, Τσακώνου Ρέμα, Αγίου Μάμμου, Ρέμα Μηλιάς, υψομετρικά οικισμού, Βιολογικός...),

 Μελέτη ENCODIA, βάσει της οποίας η κατασκευή φράγματος/υδατοδεξαμενής προϋποθέτει 

πολυέξοδες ερευνητικές μελέτες εφικτότητας/καταλληλότητας, υπόκειται σε μακροχρόνιες/πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες με αμφίβολη έκβαση και δεν ενδείκνυται λόγω απαγορευτικού κόστους !!!,

 Διερεύνηση των τοποθεσιών Αγίου Μάμμου και Τσακώνου Ρέμα, με προκαταρκτική μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Τσακώνου Ρέμα και αναμονή τεκμηριωμένων πορισμάτων της καταλληλότερης επιλογής μεταξύ των δύο θέσεων για τη διενέργεια σειράς περαιτέρω οικονομοτεχνικών και περιβαλλοντολογικών μελετών και αξιολογήσεων, 

 Εκπόνηση πλήρους σειράς μελετών για "Νέα Δέση" και αγωγού στο Ρέμα Μηλιάς (υδρολογική, περιβαλλοντολογική, κατασκευαστική, οικονομοτεχνική ...) κατόπιν διαδικασιών αποδοχής δωρεάς από Κοινότητα/Δήμο και διαπίστωσης δυνατότητας τροφοδοσίας με νερό των υποψηφίων θέσεων για υδατοδεξαμενή, πέραν της υφιστάμενης δεξαμενής ("Λίμνης"), καθώς και ενεργοποίηση των πολύπλοκων και εξαιρετικά χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης,

 Πόρισμα υδρολογικής μελέτης περί μηδαμινής δυνατότητας αναπλήρωσης νερού της υπό μελέτη υδατοδεξαμενής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και προοπτική χρήσης της για ύδρευση λόγω απαισιόδοξων μακροπρόθεσμων προβλέψεων έντονης λειψυδρίας,

 Εγκατάσταση υδατοδεξαμενής στη βρύση Σάκαλη και έναρξη διερευνητικών μελετών για κλειστό κύκλωμα ποτίσματος, ως προαναφέρθηκε και

 Ανάληψη, εκπόνηση και υποβολή όλων των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" των έργων ολοκλήρωσης της αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των Καρυών, μέσω της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου Σπάρτης κατόπιν αποδοχής εκ μέρους τους της δωρεάς εκπόνησης των μελετών, με τελικό αποτέλεσμα την ανεπανάληπτη επιτυχία ιεράρχησης του έργου (ένατο σε σειρά από τα δεκατρία στο σύνολο) προς χρηματοδότησή τους, με προϋπολογισμό ύψους ~1.400.000,00 € (!).

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1. Προτεραιότητα Επιμόρφωσης σε θέματα κυρίως πρωτογενούς παραγωγής, χωρίς ανταπόκριση.

2. Ανάπτυξη πλαισίου στήριξης, υπό διαμόρφωση με την ενεργό και αποφασιστική συμμετοχή των τοπικών παραγωγών, το οποίο εξετάστηκε πολύπλευρα και με τη στήριξη εξειδικευμένων συμβούλων, χωρίς την ελάχιστη ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων, παρά τη δέσμευσή τους.

3. Ανακοίνωση πλατφόρμας στήριξης των τοπικών παραγωγών (με έδρα τις Καρυές),

 με θεμελιώδες κριτήριο τη λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των τοπικών παραγωγών και με πρόνοια ετήσιας αξιολόγησης του αλγόριθμου ή τρόπου στήριξής τους,

 για Ατομική Πρωτοβουλία, κάλυψη βάσει αποδεικτικών στοιχείων, έως 10% της επένδυσης, με οροφή το ποσό των 2.500,00€,

 για Ομαδική Πρωτοβουλία, κάλυψη βάσει αποδεικτικών στοιχείων, έως 10% της επένδυσης, με οροφή από 10 - 30 χιλιάδες ευρώ ανάλογα του αριθμού των συνεταιριζόμενων μελών και 

α) τεκμηριωμένης έκθεσης βιωσιμότητας της επένδυσης και 

β) κοινά αποδεκτούς κανόνες διαχείρισης της επιχείρησης υπογεγραμμένους από όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες παραγωγούς και παράλληλα,

 Ενίσχυση οικογενειών για κάθε τέκνο τους ηλικίας 6 έως 12 ετών με 1.000,00€/έτος, εφόσον η οικογένεια διαμένει μόνιμα στις Καρυές, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό το Δημοτικό Σχολείο Καρυών.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1. Έργο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Δικτύου Μονοπατιών, μήκους 58 χιλιομέτρων, όλων των βαθμών δυσκολίας, παράλληλα με την ανασηματοδότηση του δικτύου των ποδηλατικών διαδρομών μήκους 52 χιλιομέτρων, επίσης όλων των βαθμών δυσκολίας, βάσει

 του πυρήνα της επιθυμίας του αείμνηστου ευεργέτη ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΆ για δημιουργία οικονομικών ευκαιριών ώστε να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους,

 του εμπλουτισμού των σπουδαίων υποδομών των Καρυών,

 της διάσωσης από την αφάνεια του ονόματος του αείμνηστου ευεργέτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ, το οποίο προβάλλεται πλέον σε όλα τα σημεία της Αράχωβας και ευρύτερα στην υφήλιο,

 της ταυτότητας των Καρυών ως τουριστικού προορισμού,

 της προοπτικής αξιοποίησης του παγκοσμίου εμβέλειας ονόματος (brand name) των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ,

 της σημαντικής διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου (από αρχές της Άνοιξης έως τέλη Φθινοπώρου !!! ),

 των διεθνώς δοκιμασμένων μορφών τουριστικής ανάπτυξης και εξέτασης έργων προσέλκυσης επισκεπτών σε ορεινά χωριά, με προεξέχοντα τα δίκτυα μονοπατιών και τα θεματικά πάρκα, 

 του σχετικά χαμηλού κόστους ανάπτυξης και συντήρησης, της σε σύντομο χρόνο παράδοσης, της εξασφάλισης αξιοποίησης τοπικού δυναμικού και της διάθεσης σημαντικού ποσοστού της δαπάνης (>20%) σε τοπικό επίπεδο,

 του συγκριτικά εύλογου κόστους, ~1.330€/χιλιόμετρο για το πεζοπορικό δίκτυο των Καρυών (με ενσωματωμένου στην τιμή το κόστος της πιστοποίησης του δικτύου) έναντι του υπερδιπλάσιου κόστους (~2.818€/χιλιόμετρο) για ανίστοιχο πεζοπορικό δίκτυο στον Υμηττό,

 της πρωτοποριακής στην Ελλάδα εγκατάστασης σε επιλεγμένα σημεία μικροεπεξεργαστών (NFC Tags) παροχής πλούσιων χρήσιμων πληροφοριών ανά μονοπάτι, μέσω 4G κινητού τηλεφώνου,

 της πιστοποίησης, προσεχώς, από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό,

 της έμφασης στην ποιότητα και καλαισθησία των παραδοτέων, στην άρτια δίγλωσση σήμανση (βασισμένη σε πληρέστατο φυλλάδιο αναλυτικών προδιαγραφών υλικών και εργασιών) και στην επιλογή άριστων και ανθεκτικών υλικών και

 της ανάληψης και εκτέλεσης του έργου αποκλειστικά από τον κ. Στέφανο Ψημένο, κορυφαίο Έλληνα εκδότη απαράμιλλης ποιότητας χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών, με πολυετή εμπειρία και αναγνώριση στη σχεδίαση, χαρτογράφηση και ανάπτυξη πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων πεζοπορικών διαδρομών και δικτύων μονοπατιών σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στην πείρα και ικανότητα που διαθέτει για την ολιστική εθνική και διεθνή προβολή τους ως καταξιωμένος διαφημιστής επί σειρά ετών στις πλέον διακεκριμένες εταιρείες της χώρας.

Αξίζει να αναφερθεί η ανεπιφύλακτη έγκριση του έργου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τον Μάρτιο του 2020, με το ξεκίνημα ανάπτυξης του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών των Καρυών.

 

2. Έγκριση δανειοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τον Μάρτιο του 2020, για την αποπεράτωση του κτιρίου στέγασης του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού των ΚΑΡΥΩΝ !!!

Η έγκριση αυτή ανετράπη στη συνέχεια, κατόπιν διαφοροποίησης του αρχικού αιτήματος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ, με αποτέλεσμα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην οποία τέθηκαν, κατόπιν αντιπαράθεσης επιχειρημάτων και σύγκλισης απόψεων μεταξύ των μελών του ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, όροι και προϋποθέσεις με αφορμή το διαφοροποιημένο αίτημα 

α) δανειοδότησης κατά τα 2/3 αφενός (65.000€) και

β) δωρεάς κατά το 1/3 αφετέρου (30.500€) του συνολικού αιτούμενου ποσού.

Οι όροι και προυποθέσεις αφορούσαν 

 την αποδοχή εκ μέρους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ συναποφάσεων χρήσης των ισογείων χώρων του κτιρίου, εκπροσωπώντας ευρύτερα όλο το χωριο, εξαιτίας μη αποδεκτών από την τοπική κοινωνία ενεργειών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, όπως

α) της (υπό όποιες συνθήκες) εξαιρετικά πρόωρης απόφασης/ενέργειας έξωσης από την οικογενειακή και από την επαγγελματική στέγη ενός νέου οικογενειάρχη του χωριού, του κ. Πάνου Μεντή, δεδομένης της οικονομικής ανέχειας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και της συνεπαγόμενης ανετοιμότητάς του εγκατάστασης εργολάβου για έναρξη εργασιών στο κτίριο,

β) της επίσης πρόωρης και απαράδεκτης (ενόψει καλοκαιρινής περιόδου) ειδοποίησης άμεσης έξωσης από την επαγγελματική στέγη της κας Σοφίας Λάσσου, η οποία λειτουργεί επί χρόνια το παραδοσιακό καφενείο του χωριού, με παράλληλη αναζήτηση ενδιαφερόμενων για μελλοντική μίσθωσή του, δεδομένης (και σε αυτή την περίπτωση) της ανετοιμότητας εγκατάστασης εργολάβου για εκκίνηση εργασιών που τελικά έλαβε χώρα μετά την καλοκαιρινή περίοδο,

γ) της εργαλειοποίησης των μέσων ενημέρωσης των απανταχού Καρυατών, με ανύπαρκτη προβολή του αείμνηστου ευεργέτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ καθώς και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στις αντίστοιχες στήλες προβολής των ευεργετών και των φορέων του χωριού (με φαιδρές προφάσεις), καθώς και 

δ) της εν γένει στάσης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ προς το ΣΩΜΑΤΕΙΟ παρά τη συστράτευση της Διοίκησής του για την ήδη προδιαγεγραμμένη εκχώρηση του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΡΧΟΥΛΑ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ και 

 την αποδοχή εκ μέρους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ αντιπροσφοράς του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την υπό αίρεση διερεύνηση της δυνατότητας εξαγοράς του ισογείου καταστήματος, όρος ο οποίος απεσύρθη από την επακόλουθη ψηφοφορία στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μη δημοποιήσιμους λόγους αδυναμίας μεταγραφής του ακινήτου.

Η εν απαρτία Έκτακτη Γενική Συνέλευση απέρριψε (με διαφορά ελάχιστων ψήφων, ενδεχομένως των ψήφων εγγεγραμμένων και στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) το νέο διαφοροποιημένο αίτημα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ.

 

3. Βρίσκεται σε εξέλιξη, κατόπιν εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης φωτισμού, ο σύγχρονος αρχιτεκτονικός φωτισμός επιλεγμένων χώρων/μνημείων των Καρυών, ήτοι

• Το Κοινοτικό Ρολόι,

• Το Άγαλμα της Ελευθερίας,

• Η Ρέπλικα του Ερεχθείου με τις Καρυάτιδες, 

• Το Δημοτικό Σχολείο Καρυών και

• Το Καμπαναριό της Αγίας Παρασκευής.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ, ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 

1. Αφιερώματα

• Δημοσίευμα του κ. Στέφανου Ψημένου στο LIFO.

• Αφιέρωμα στο κορυφαίο φυσιολατρικό περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, το οποίο ειναι 

α) στη διάθεση των απανταχού Καρυατών και επισκεπτών του χωριού,

β) προς αποστολή (με την λήξη των περιορισμών για την πανδημία του κορονοϊού) σε πεζοπορικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους, σε ταξιδιωτικά γραφεία και μέσα ενημέρωσης και

γ) προς καταχώρησή του προσεχώς στην ιστοσελίδα www.caryatidestrails.com

• Στόχος η έκδοση παρεμφερών αφιερωμάτων σε ειδικευμένα περιοδικά / ένθετα εφημερίδων.

2. Βίντεο

• Εξαιρετική παραγωγή προβολής του μυθικού τόπου των Καρυών,

• Αποτελεσματικό εργαλείο διαφήμισης της Αράχωβας Λακωνίας,

• Στη διάθεση των απανταχού Καρυατών για προώθηση σε φίλους και γνωστούς τους και

• Προς καταχώρησή του προσεχώς στην ιστοσελίδα www.caryatidestrails.com

3. Χάρτες

 Δίγλωσση πολυτελής έκδοση των σηματοδοτημένων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, ιδιαίτερης αντοχής σε ταλαιπωρίες και σε συνθήκες παντός καιρού.

• Μεγάλες καλαίσθητες πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών 

α) στην είσοδο της Κεντρικής Πλατείας, 

β) στην Πλατεία της Ράχης και 

γ) στον προάυλιο χώρο του εστιατορίου "Αρδάμης".

• Μικρές καλαίσθητες πινακίδες στις αφετηρίες των διαδρομών.

4. Ιστοσελίδα www.caryatidestrails.com 

 Ποιοτική προβολή των Καρυών στον παγκόσμιο ιστοχώρο,

• Εξαιρετικού σχεδιασμού και αισθητικής,

• Στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσες,

• Με στόχο τον σταδιακό εμπλουτισμό της και καθιέρωσής της ως μέσο ενημέρωσης των ΚΑΡΥΑΤΩΝ, των φίλων των ΚΑΡΥΩΝ και των αναγνωστών της φυσιολατρών και πεζοπόρων,

• Με στόχο την αξιοποίησή της ως πλατφόρμα προώθησης των τοπικών προϊόντων / υπηρεσιών και

• Με δυνατότητα προώθησής της στοχευμένα και μεθοδικά μέσω των τοπικών επιχειρήσεων και των ομογενών όπου γης.

5. Ταξιδιωτικός / Τουριστικός Οδηγός των Καρυών

 Θησαυρός ενημέρωσης 120 σελίδων, χωρίς διαφημίσεις, με ανάδειξη άγνωστων εν πολλοίς σημαντικών ιστορικών γεγονότων της υπερτρισχιλιετούς διαδρομής των Καρυών, εξαιρετικού σχεδιασμού και αισθητικής, αντάξιος της γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ,

• Σε Ελληνική και σε Αγγλική έκδοση,

• Θαυμάσιο δώρο για κάθε συγγενή, φίλο και γνωστό των ανά την υφήλιο Καρυατών,

• Σπουδαίο εργαλείο προβολής των Καρυών σε εκθέσεις, φυσιολατρικούς και πεζοπορικούς συλλόγους, συλλόγους φίλων του βουνού, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικά περίπτερα, τοπικά και πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης .... και

• Μοναδικό αφιέρωμα στον αείμνηστο ευεργέτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ.

6. Σκέψεις για σχεδιασμό και προώθηση σειράς καλαίσθητων σουβενίρ, με το χρυσό σήμα των Caryatides Trails, προκειμένου οι επισκέπτες μας να φεύγουν από τις Καρυές παίρνοντας μαζί τους αναμνηστικά διαφήμισης της γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ.

 

 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

1. Μελέτη διερεύνησης πλαισίου υλοποίησης ενεργειακών έργων με ευνοϊκούς όρους (π.χ. Ενεργειακής Κοινότητας, φωτοβολταϊκά πάρκα 0,4 MW) υπό προυποθέσεις (νομοθεσίας, επιχορηγήσεων, όρων κλπ) και αναμονή κυβερνητικής αναγγελίας για την υποβολή αιτήματος, βάσει της έκβασης του οποίου θα κληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αναλυτική ενημέρωση των μελών και τη λήψη τελεσίδικης απόφασης, βάσει οικονομοτεχνικών δεδομένων (κόστους εγκατάστασης, ετήσια καθαρά έσοδα μετά την πρόβλεψη απόσβεσης της επένδυσης κλπ), με την ευχή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης επένδυσης από ομογενείς ευεργέτες/δωρητές για την εξασφάλιση μόνιμου εισοδήματος στους κατοίκους των Καρυών, δεδομένου ότι σήμερα εξασφαλίζεται η ίδια απόδοση ηλεκτροπαραγωγής σε φωτοβολταϊκό πάρκο με το περίπου ένα όγδοο (~1/8 !!!) του κόστους για το εργοστάσιο βιομάζας. 

2. Τεχνολογική υποδομή & Στήριξη των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 

• Σύγχρονη TV 85', H/Y και πλείστες όσες δυνατότητες (τηλεδιάσκεψης, τηλεκπαίδευσης ......),

• Φωτοτυπικό (Konica Bizhub),

• Αντικατάσταση εξοπλισμού εξυπηρέτησης συνταγογράφησης στο τοπικό ιατρείο και

• Ηλεκτρονικά σημειωματάρια (tablets) στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καρυών.

3. Δίπλα σε συμπατριώτες σε έκτακτες περιστάσεις.

4. Δίπλα σε συλλογικά σχήματα των ΚΑΡΥΩΝ, ασχέτως αρνητικής έκβασης.

5. Μικρές βελτιώσεις Κτιρίου δωρεάς του αείμνηστου K. ΠΙΤΣΙΟΥ, προκειμένου να διευκολυνθεί και εξασφαλιστεί η εγκατάσταση στις Καρυές κλιμακίου της Πυροσβεστικής Σπάρτης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ικανοποίησης της Υπηρεσίας για το οίκημα, με ατυχή εξέλιξη διορισμού του ως άνω κλιμακίου στην Βαμβακού.

6. Πλατεία Ράχης (Κάλυψη Εξωσυμβατικών Εργασιών/Έργων)

• Πρόνοια τοποθέτησης υποδοχών προς αποφυγή μελλοντικών επεμβάσεων/εκσκαφών και

• Κάλυψη δεντροφύτευσης και τελειωμάτων της Πλατείας προς αποφυγή εικόνας ατελούς και μη άρτιου εργου.

7. Σε εξέλιξη η εκπόνηση μελετών (τοπογραφική στέγης Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα, επεμβάσεων/εργασιών/υλικών αποκατάστασης στέγης, εκπόνησης προϋπολογισμού κλπ) για περαιτέρω ενέργειες του Σωματείου ενημέρωσης της Ιεράς Μητρόπολης στην κατεύθυνση ανάληψης και θεραπείας των ζημιών του περικαλλούς ναού.

8.Αξιοποίηση Εθνικών/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

• Η επιτυχία ιεράρχησης στα υπό χρηματοδότηση έργα του Δήμου Σπάρτης (σε σειρά 9 από 13) του έργου ολοκλήρωσης της αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των Καρυών, προϋπολογισμού ύψους 1.400.000,00€, ποσού μεγαλύτερου από το ενεργητικό του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ. 

 

Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ εκχωρήθηκε προς διετίας το ενεργητικό του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ ύψους.                      1.507.955,60 $ ΗΠΑ.

 

Τα υπόλοιπα στο Ταμείο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σήμερα ανερχονται σε  1.217.311,71 $ ΗΠΑ και 

                                                                                                               σε    47.908,68 

 

Σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό έχει κατατεθεί το ποσό των 100.000,00 $ ΗΠΑ το οποιό δώρισε στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ο ομογενής ευεργέτης "μπάρμπα" ΠΑΝΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ για την ενίσχυση των έργων ύδρευσης και εξασφάλισης επάρκειας πόσιμου νερού στη γενέτειρά του.

 

Το αποτέλεσμα των πεπραγμένων της θητείας του ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στη διετία, τηρώντας απαρέγκλιτα την αποστολή που επωμίστηκε και αξιοποιώντας με χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κάθε σεντ του δολαρίου του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ, όπως άλλωστε γίνεται εμφανές από τη σχέση υλοποιηθέντων έργων και δράσεων προς το δαπανηθέν ποσό (~1/5 του εκχωρηθέντος), αποτελεί πρωτόγνωρο και ανεπανάληπτο γεγονός για τις Καρυές και όχι μόνο !!!  

 

Εύφημος μνεία

1. Ο "μπάρμπα" ΠΑΝΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ

Εγγυητής του Καταπιστεύματος και

Ευεργέτης των Καρυών, εξασφαλίζοντας το πολυτιμότερο αγαθό, το νερό, στη γενετειρά του.

2. Ο αείμνηστος ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δωρητής, καλύπτοντας πλήρως την αμοιβή για τις πολύτιμες νομικές υπηρεσίες του κ. Κ. Κυριακάκη, φιλτράροντας κάθε μελέτη με τους συνεργάτες του στην εταιρεία του ENVITEC, εξασφαλίζοντας σειρά πολύτιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών αφιλοκερδώς κ.ά..

3. Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΕΒΕΚΟΣ, Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και της Κοινότητας ΚΑΡΥΩΝ

Δωρητής, καλύπτοντας ανελλιπώς τα έξοδα δημοσίων σχέσεων, προσφέροντας το σπίτι του για τη διαμονή επί μήνες του κ. Σ. Ψημένου, δείχνοντας, με τη συμβολή και του κ. Τζίμη Χοντρόπουλου, δεκάδες χιλιόμετρα μονοπατιών για μελέτη και καταγραφή τους από τον κ. Ψημένο, συστρατεύοντας το Κοινοτικό Συμβούλιο στην εκχώρηση του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ κ.ά..

4. ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΥΩΝ, κ.κ. Γιώργος Ντεβέκος, Πάνος Μεντής και Αχιλλέας Σιούτος

Προτρέποντας την Ιερά Μητρόπολη Μ&Σ να εκχωρήσει το ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

5. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ για συστράτευση να εκχωρηθεί το ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ.

6. ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ διατελέσαντα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αυτού (κ.κ. Δήμος Λεβεντάκης, Βασίλης Βουκίδης και Σπύρος Βλάχος) για τις άοκνες προσπάθειές τους στην εκπλήρωση της αποστολής που επωμίστηκαν και πολύ πέραν αυτής.

7. Ο Αρχιτέκτων Μηχανικός κ. Γιάννης Καραχάλιος για την εθελοντική του προσφορά, φιλοτεχνώντας τα σήματα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και των πεζοπορικών διαδρομών (CARYATIDES Trails) και επιβλέποντας, με επεμβάσεις του, το σχεδιασμό και την αισθητική (εξωφύλλου/πινακίδων) των χαρτών, της ιστοσελίδας και του ταξιδιωτικού οδηγού.

8. Ο κ. Φώτης Φωτόπουλος της εταιρείας ENCODIA για την εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης      περί κατασκευής φράγματος/υδατοδεξαμενής (προς Μούσγα κλπ), την οποία δεν χρέωσε εξαιτίας της φιλίας του με τον Καρυάτη ομογενή κ. Στράτο Κωσταλά.

9. Η Πολιτικός Μηχανικός κα Γεωργία Λεβεντάκη (Hydroment Consulting Engineers SA) για την εθελοντική της προσφορά σε υπό εξέλιξη εκπόνηση μελέτης προσέγγισης του στόχου για Κλειστό Κύκλωμα Ποτισμού.

10. Ο Τοπογράφος Μηχανικός κ. Γιάννης Καρύγιαννης για την εθελοντική του προσφορά εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης (στη θέση προς Μούσγα), καθώς και για την άμεση ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για σειρά απαιτούμενων τοπογραφικών μελετών με περίπου συμβολικές χρεώσεις.

11. Οι γνωστοί φίλοι και συνεργάτες που διευκόλυναν, με συμβουλές και/ή παρεμβάσεις, την επιτάχυνση γραφειοκρατικών διαδικασιών και προσκομμάτων, όταν και όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

 

Το ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ βρίσκεται σε ετοιμότητα για παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση:

 

1. Του Αναλυτικού Απολογισμού Δράσης του ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,

2. Του Αναλυτικού Οικονομικού Απολογισμού,

3. Του Προγράμματος Δράσης της περιόδου 2022 και 

4. Του Προϋπολογισμού υλοποίησης του άνω Προγράμματος Δράσης 

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Γιώργος Ντεβέκος, Πρόεδρος

2.

3. Παναγιώτης Καραχάλιος, Γραμματέας

4. Βασίλης Βαγενάς, Ταμίας

5. Ανδρέας Βουκίδης, Μέλος

6. Μιχάλης Χικάρας, Μέλος

7. Γιάννης Χάρακας, Μέλος

No comments:

Post a Comment

;