Car Insurance

Car Insurance

Sunday, 15 September 2019

Υπό Διαμόρφωση πρόγραμμα στήριξης των τοπικών παραγωγών στις ΚαρυέςΕ Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο      Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Σε συνέχεια της από 29/8/2019 ανακοίνωσης/πρόσκλησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την ανταλλαγή απόψεων με τους τοπικούς παραγωγούς αναφορικά με το υπό διαμόρφωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Κτιρίου Καρυών την 11:00 πρωινή της Κυριακής 8/9/2019 συνεδρίαση των ενδιαφερόμενων τοπικών παραγωγών με τη Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, με την πολύτιμη παρουσία του προσκεκλημένου από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ κ. Αντώνη Μαλάμη, διακεκριμένου οικονομοτεχνικού  συμβούλου διαχείρισης & ανάπτυξης (management & growth consulting) εταιρικών σχημάτων της αγροδιατροφικής  αλυσίδας, με έμφαση σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν αρκετοί, νέοι κυρίως, τοπικοί παραγωγοί από τους κλάδους της κτηνοτροφίας, της γεωργίας (παραγωγοί κάστανων, καρυδιών και άλλων προϊόντων), της μελισσοκομίας και της παραγωγής αρωματικών προϊόντων, καθώς και από τους μεταποιητικό, κατασκευαστικό και επαγγελματικό κλάδους.

Εθίγησαν όλα τα θέματα που απασχολούν, προβληματίζουν και επηρεάζουν τους τοπικούς παραγωγούς, όπως:
• τα προβλήματα γης (κυρίως μικροί κλήροι), επάρκειας νερού και σταθερού καθημερινού εισοδήματος,
• το τέλος από το 2021 της υφιστάμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ( "ΚΑΠ") και των επιδοτήσεων,
• οι πρόνοιες, οι παροχές και η εύνοια της "Νέας ΚΑΠ" σε συνεταιριστικά σχήματα και σε ομάδες παραγωγών,
• οι οικονομίες κλίμακας μόνο όταν μεγαλώνουν τα εταιρικά/συνεταιριστικά σχήματα όπως είναι η σημαντική μείωση του κόστους προμηθειών ζωοτροφών, σπόρων, φαρμάκων και άλλων εφοδίων, με σοβαρή επίπτωση στο εισόδημα του κάθε παραγωγού,
• οι επιφυλάξεις, οι δυσκολίες και οι αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος ως προς την αποτελεσματικότητα των συνεταιριστικών σχημάτων στις Καρυές,
• οι κίνδυνοι, από την άλλη πλευρά, εξαφάνισης των τοπικών παραγωγών αν δεν συνεταιριστούν και αν δεν προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις τρέχουσες εξελίξεις,
• οι θέσεις ορισμένων παραγωγών για την άμεση ενίσχυσή τους σε ατομική βάση, κυρίως για τον αναγκαίο εξοπλισμό τους,
• τα διαθέσιμα εργαλεία και οι λύσεις αντιμετώπισης της έλλειψης ρευστότητας των παραγωγών την περίοδο που πρέπει να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την παραγωγή τους εφόδια,
• οι προτάσεις παραγωγών αναφορικά με το υπό διαμόρφωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ να έχει ευελιξία και να μην αποκλείει κανένα τοπικό παραγωγό (ως προς την ηλικία ή την μόνιμη διαμονή στις Καρυές ή την ατομικότητα),
• τα θέματα των σημάτων και της ονομασίας (branding) προέλευσης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και τα πλεονεκτήματα της "ΠΓΕ" (προϊόν με γεωγραφική ένδειξη),
• η ανάγκη ανάπτυξης επιχειρησιακού πλάνου για την κατεύθυνση των διαθέσιμων (βάσει των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων των Καρυών) πόρων στήριξης των τοπικών παραγωγών σε στοχευμένες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη μετρήσιμα δεδομένα (καλλιεργήσιμη έκταση γης, αριθμός αιγοπροβάτων και άλλων στοιχείων από τη βάση δεδομένων του "ΟΠΕΚΕΠΕ") και σειρά παραμέτρων (π.χ. επανατροφοδότηση και επιστροφή πόρων στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ για μελλοντική χρήση, εύνοια στη βέλτιστη απόδοση και σε θέματα πιστοποίησης, σήμανσης, συσκευασίας, διαδικτυακής προώθησης κλπ.),
• οι ανάγκες επιμόρφωσης των τοπικών παραγωγών, παράλληλα με την απουσία εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πολύ πρόσφατη σχετική ανακοίνωση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, 
• το θέμα πληροφόρησης για τομείς επιμόρφωσης των τοπικών παραγωγών και του ειδικού προγράμματος του Ιδρύματος "Νιάρχος" για την επιμόρφωση νέων,
• το θέμα της ενημέρωσης των νέων κυρίως γυναικών των Καρυών και της ενθάρρυνσής τους σε ομαδικές παραγωγικές δραστηριότητες,
• οι δρομολογημένες ενέργειες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για το κορυφαίας προτεραιότητας θέμα της διερευνητικής μελέτης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών (ύδρευση, άρδευση, μικρό φράγμα ή υδατοδεξαμενή, πρόσθετη γεώτρηση, κλειστό κύκλωμα ποτισμού, προτεινόμενες καλλιέργειες, αξιοποίηση βρύσης Σάκαλη, χάρτης πορείας υλοποίησης των επιμέρους έργων κλπ.) εκ των πορισμάτων της οποίας θα δρομολογηθούν στη συνέχεια όσα έργα είναι πρακτικά και οικονομικά εφικτά για την πλέον αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων των Καρυών.


Οι παρευρισκόμενοι τοπικοί παραγωγοί και η Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κατέληξαν, με έκδηλη σύμπνοια, στα εξής:
1. Την καταγραφή των αναγκών κάθε ομάδας παραγωγών, καθώς και την υποβολή συγκροτημένων προτάσεων ικανοποίησης των αναγκών αυτών (στο πλαίσιο του εφικτού, ασφαλώς) ανέλαβαν
• για την ομάδα των μελισσοκόμων οι κ.κ. Θεόδωρος Σταθάκης και Χρήστος Λεβεντάκης,
• για την ομάδα των κτηνοτρόφων οι κ.κ. Πάνος Μεντής, Στάθης Μελεχές και Νίκος Κολοβός,
• για την ομάδα των παραγωγών αρωματικών προϊόντων οι κ.κ. Ανδρέας Βουκίδης, Χρήστος Λεβεντάκης και Κώστας Αρβανίτης και 
• για την ομάδα των αγροτοπαραγωγών (κάστανα, καρύδια κλπ) οι κ.κ. Κώστας Μαχαίρας και Παναγιώτης Κολαντζιανός.

2. Την διερεύνηση (ως την βέλτιστη διαφαινόμενη ενέργεια με προοπτική) ίδρυσης ενιαίου συνεταιριστικού σχήματος των τοπικών παραγωγών με πρόβλεψη
• ομάδων παραγωγών ανά κλάδο,
• κέντρων κόστους ανά ομάδα, 
• αυτονομίας των ομάδων στη λήψη αποφάσεων και 
• ποσοστού επί του μίνιμουμ τζίρου κάθε παραγωγού για την λειτουργική επιβίωση του Συνεταιρισμού, η ίδρυση του οποίου θα κριθεί από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για το Καταστατικό και για τα αναμενόμενα για τα μέλη του οφέλη.
Όλη τη διαδικασία ίδρυσης του ως άνω συνεταιριστικού σχήματος ανάλαβε, προθύμως, ο κ. Γιάννης Κοψιαύτης.

Η δέσμευση για την επεξεργασία, ολοκλήρωση και υποβολή και παρουσίαση των παραπάνω παραδοτέων ορίστηκε το επόμενο δίμηνο (περί το τέλος Οκτωβρίου 2019).No comments:

Post a comment

;